Do 30 września 2011 r. student mógł uzyskać stypendium na każdym kierunku studiów, a także kontynuując naukę po ukończeniu jednego kierunku na kolejnym. Sytuacja uległa jednak radykalnej zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy. Po licznych skargach wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich , Irena Lipowicz złożyła więc wniosek o zbadanie zgodności powyższych przepisów z artykułami 32. i 70. Konstytucji RP.

W wniosku podkreślała, że zgodnie z nimi nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, a władze publiczne mają zapewnić obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Dziś Trybunał rację przyznał ustawodawcy.Stwierdził, że to on dokonuje wyboru celów i funkcji stypendium motywacyjnego w ramach przysługującej mu kompetencji prawodawczej" - ocenił sędzia Piotr Tuleja. Tymczasem reprezentująca rzecznika Anna Błaszczak podsumowała, że decyzja Trybunału to podwójna kara dla wybitnie zdolnych studentów.