Nie będzie można łączyć stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zabrania łączenia tych funkcji. Zmiana została poparta prawie jednogłośnie - przy zaledwie 3 głosach wstrzymujących się.

Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski, ugrupowania, które jest autorem projektu powiedział, że ustawa eliminuje sytuację w której może wystąpić konflikt interesów. Jego zdaniem, dotychczasowe przepisy stwarzają sytuację w której „ktoś może mieć pokusę wykorzystywania swoich funkcji do nie takich celów, które mu przyznaje ustawodawca”. Mularczyk w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową przypomina, że w tej chwili prawo zabrania łączenia mandatu radnego z mandatem parlamentarzysty i parlamentarzysty z funkcją prezydenta miasta.

Osoby, które w chwili wejścia w życie tej nowelizacji pełniły funkcję kuratora i radnego będą mogły zachować status quo do wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska.