Czy gmina musi konsultować projekt uchwały

Samorząd zdecydował się na likwidację szkoły. O tych planach nie powiadomiono związków oświatowych. Czy błędy merytoryczne mogą przeszkodzić w decyzji o kasacji placówki?

Czy radni mogą zamknąć szkołę w czasie nauki

Wójt gminy dopiero w kwietniu w momencie tworzenia arkuszy organizacyjnych dowiedział się, że w jednej ze szkół podstawowych jest o 40 uczniów mniej niż przed rokiem. Podobnie ma być w kolejnym. W efekcie szkoła liczy 50 dzieci. Czy gmina może skrócić tryb likwidacji takiej placówki i prawidłowo ją przeprowadzić?

Czy opinia kuratora wymaga odpowiedzi

W lutym prezydent miasta wysłał do kuratorium uchwały o zamiarze likwidacji szkoły. Otrzymał negatywną opinię. Czy musi się do niej odnieść?

Czy nie trzeba określać skutków likwidacji

W małej szkole uczy się po kilku uczniów na klasę. Z powodów ekonomicznych rada gminy zdecydowała się na kasację placówki. Ani w uchwale, ani w uzasadnieniu do niej nie określono nowej sieci szkół oraz możliwości dowozu dzieci z likwidowanej placówki do innej. Czy gmina może zlikwidować szkołę bez zapewniania dowozu?

Czy liczebność klas blokuje uchwałę

Na terenie gminy działają dwie szkoły podstawowe, jedna z nich ma być zlikwidowana. W efekcie klasy będą przepełnione, jeśli wszyscy uczniowie trafią do jednej placówki. Czy samorząd musi uwzględnić zalecenia o liczebności oddziałów, które wynikają z podstawy programowej?

Czy można zamknąć bez wskazania przyczyn

Gmina zdecydowała się na likwidację szkoły, ale w uchwale i w uzasadnieniu nie wskazała wyczerpująco powodów ekonomicznych, które zmusiły gminę do zamknięcia placówki. Czy mimo tego może skutecznie zlikwidować szkołę?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skutecznie zlikwidować szkołę z małą liczbą uczniów

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania