Rodzice, którzy wysyłają dzieci na obozy i kolonie, nie mają nawet pojęcia, że ich pociechami mogą się opiekować osoby bez żadnego doświadczenia w pracy z młodzieżą. Wystarczy, że ukończą kilkudniowy kurs przez internet. Muszą mieć skończone 18 lat, średnie wykształcenie i nie mogą być karane. Koszty takiego szkolenia wynoszą od 100 do kilkuset złotych.
Szkolenia prowadzone są za aprobatą kuratora oświaty, ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodziło się na prowadzenie kursów e-learningowych dla wychowawców i kierowników obozów oraz kolonii.

Musi być zgoda