– Do kredytu zniechęca m.in. jego niska transza. Obecnie student może otrzymywać 600 zł miesięcznie. Ta kwota się nie zmienia, mimo że koszty utrzymania na studiach są coraz wyższe – mówi Piotr Müller, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP).

Dodaje, że PSRP będzie wnioskował o wprowadzenie dwóch stawek – 600 zł i 900 zł.

Tego jednak nie przewiduje najnowszy projekt zmieniający rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich. Ma wejść w życie 1 października 2013 r.

Resort nauki proponuje utrzymanie ubiegłorocznego poziomu transzy, ponieważ od jej wysokości zależy ogólna kwota zabezpieczenia spłaty pożyczki. Nadal odsetek osób, które spełniły kryterium dochodu, ale nie otrzymały kredytu z powodu braku poręczenia, wynosi 10 proc. Podwyższenie raty mogłoby zwiększyć liczbę odmów udzielania wsparcia.

Aby zachęcić studentów do kredytu, resort nauki proponuje zastąpienie zaświadczeń o dochodach oświadczeniami zainteresowanych.

– To krok w dobrym kierunku. Nadmierna biurokracja zniechęca do ubiegania się o wsparcie – uważa Piotr Müller.

Projekt rozporządzenia zmienia także sposób przywracania wypłaty pożyczki w przypadku niedostarczenia przez studenta ważnej legitymacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma on obowiązek przedstawić ją bankowi do 31 marca oraz 31 października. Jeśli nie zrobi tego na czas, wypłata kredytu zostanie wstrzymana za miesiąc, w którym jej nie okazał. W praktyce jednak to jest niemożliwe. Banki wypłacają bowiem pieniądze z góry, na początku miesiąca. W efekcie, sankcjonując niedostarczenie legitymacji w terminie, wstrzymywały płatność w miesiącu kolejnym. To powodowało spory interpretacyjne. Dlatego nowa wersja rozporządzenia nie wskazuje już, za jakie miesiące ma zostać wstrzymana wypłata. Jej wznowienie będzie następowało w miesiącu następującym po tym, w którym kredytobiorca przedstawił legitymację.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji społecznych