W tym roku 11 szkół wyższych przeprowadzi nabór na dofinansowywane kierunki zamawiane. Ale nie zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs, z którego szkoły wyższe mogłyby pozyskać dodatkowe środki na ten cel. Poinformowało o tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na wczorajszej konferencji.

– Maturzyści będą mieli jeszcze szansę w najbliższej rekrutacji dostać się na dotowane studia techniczne. To dla nich dobra informacja, bo najlepsi uzyskają 1 tys. zł stypendium miesięcznie – zapewnia prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uczelnie, które teraz otrzymały pieniądze na zwiększenie naboru na dofinansowane fakultety, odwołały się od wyników ubiegłorocznego konkursu. Ich wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dlatego dostaną dotację.

W ubiegłym roku uczelnie otrzymały dofinansowanie na realizację 93 projektów. W tym roku takie dofinansowane przez MNiSW kształcenie ruszy tylko na 22 kierunkach. Będzie to np. matematyka na Uniwersytecie Warszawskim, ochrona środowiska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz budownictwo na Politechnice Krakowskiej.

MNiSW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) chciało pozyskać również dodatkowe środki na otwarcie kolejnego konkursu jeszcze w tym roku.

– Rozważaliśmy taką możliwość, ale to byłoby trudne z uwagi na procedury unijne, w ramach których ogłaszany jest konkurs – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBiR.

Wyjaśnia, że przeznaczenie na ten cel kolejnych środków wymagałoby np. zgody Komisji Europejskiej.

Resort nauki rozważał także dotowanie ich tylko z budżetu, aby nie trzeba było rozliczać się z UE.

– Jeśli zaczęlibyśmy finansowanie kierunków zamawianych tylko z budżetu państwa, Bruksela mogłaby stwierdzić, że nie wymagają one wsparcia unijnego i nie otrzymalibyśmy środków na ten cel na kolejne lata – uważa Leszek Grabarczyk.

Dlatego w tym roku dodatkowych pieniędzy na nowy konkurs nie będzie.

Ten czas zostanie przeznaczony na dokładną analizę rynku pracy tak, aby kolejny projekt spełnił oczekiwania pracodawców.

NCBiR zapowiada, że w 2014 r. zostanie ogłoszony kolejny konkurs na kierunki zamawiane.