Jak czytamy w dokumencie, 78 procent badanych sądzi, że kształcenie na wyższych uczelniach w Polsce jest masowe. Przeciwnego zdania jest 18 procent ankietowanych.
O tym, że studiować może każdy, częściej przekonani są ci, którzy sami posiadają dyplom szkoły wyższej. To 93 procent przedstawicieli tej grupy. 

Wśród osób przekonanych, że dostęp do szkolnictwa wyższego jest powszechny, umasowienie studiowanie jest najczęściej oceniane negatywnie. 51 procent z tej grupy uważa, że jakość kształcenia na wyższych uczelniach pogarsza się.

Przeważająca część ankietowanych, bo 57 procent, twierdzi, że dyplom wyższej uczelni ma dziś małą wartość na rynku pracy. Przeciwnego zdania jest 38 procent badanych. Przekonaniu, że wyższe wykształcenie nie gwarantuje zatrudnienia sprzyja posiadanie dyplomu wyższej uczelni.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-12 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 1010 dorosłych mieszkańców Polski.