Prezes „Perspektyw” Waldemar Siwiński uważa, że audyt rankingów jest niezwykle ważny, zwłaszcza w czasach globalizacji szkolnictwa wyższego. Na świecie jest ponad 20 tysięcy szkół wyższych i rozeznanie się wśród nich jest niezwykle trudne zwłaszcza dla osób, które podejmują decyzje o wyborze raz w życiu. 

"Rankingi akademickie są po to by pomagać młodym ludziom w wyborze uczelni. Nie powinny być one jednak ostatecznym i decydującym wyznacznikiem. Warto skonsultować się ze studentami danych uczelni, bądź poszukać opinii w internecie, albo na portalach społecznościowych" - mówi Jan Sadlak, prezydent organizacji iREG Observatory.

Narodowy ranking akademicki "Perspektyw" zyskał prawo do posługiwania się logiem „iREG Approved”, potwierdzającym, że sposób jego prowadzenia i publikacji jest rzetelny oraz spełnia kryteria najwyższej jakości.