Po uwagę brano m.in. prestiż (preferencje pracodawców, uznanie międzynarodowe, wybór przez olimpijczyków), innowacyjność (patenty, pozyskane środki z UE), potencjał naukowy (uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, akredytacje), efektywność naukową (rozwój kadry własnej, nadane stopnie naukowe, publikacje, cytowanie), warunki studiowania (zbiory, warunki korzystania z bibliotek) i umiędzynarodowienie (wymiana studencka, nauczyciele akademiccy z zagranicy).

Ranking uczelni po raz drugi z rzędu wygrał Uniwersytet Jagielloński. Tuż za nim uplasował się Uniwersytet Warszawski. Na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czwarte miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Niekwestionowanym liderem wśród uczelni niepublicznych jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.