Publikujemy odpowiedzi do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym. Rozwiązania testów i przykładowe odpowiedzi przygotowali Anna Franas i Bartłomiej Marcińczak – nauczyciele wiedzy o społeczeństwie w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
pdf icon Matura 2013. Arkusz: wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony
pobierz plik

EGZAMIN MATURALNY
WOS

MAJ 2013

POZIOM ROZSZERZONY


CZĘŚĆ I – Test

Zadanie 1

A
Poprawna odpowiedź

1. KASZUBI

2. NIEMCY

3. MUZUŁMANIE

B
Poprawna odpowiedź

- ŚLĄZACY

- KASZUBI

- RUMUNI

- WIETNAMCZYCY


Zadanie 2

A
Poprawna odpowiedź F

B
Poprawna odpowiedź P

C
Poprawna odpowiedź F

Zadanie 3

A
Poprawna odpowiedź MARTIN LUTHER KING

B
Poprawna odpowiedź JACEK KUROŃ


Zadanie 4

A
Poprawna odpowiedź SUWERENNOŚĆ NARODU

B
Poprawna odpowiedź PRAWORZĄDNOŚĆ

C
Poprawna odpowiedź PLURALIZM POLITYCZNY


Zadanie 5

A
Poprawna odpowiedź SEJM

B
Poprawna odpowiedź PREZYDENT RP

C
Poprawna odpowiedź PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

D
Poprawna odpowiedź SĄD NAJWYŻSZY

Zadanie 6

A
Poprawna odpowiedź FRANCJA NR 3

B
Poprawna odpowiedź HISZPANIA NR 2

C
Poprawna odpowiedź AUSTRIA NR 6


Zadanie 7

Poprawna odpowiedź

D Rada Ministrów


Zadanie 8

A
Poprawna odpowiedź P

B
Poprawna odpowiedź F

C
Poprawna odpowiedź F


Zadanie 9

A
Poprawna odpowiedź ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

B
Poprawna odpowiedź MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Zadanie 10

A
Poprawna odpowiedź SĄD NAJWYŻSZY

B
Poprawna odpowiedź SĄD REJONOWY


Zadanie 11

A
Poprawna odpowiedź POZEW

B
Poprawna odpowiedź POWÓD

C
Poprawna odpowiedź POZWANY


Zadanie 12

A
Poprawna odpowiedź GLOBALIZACJA

B
Poprawna odpowiedź AFRYKANIZACJA

C
Poprawna odpowiedź BAŁKANIZACJAZadanie 13

A
Poprawna odpowiedź MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY

B
Poprawna odpowiedź ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA


Zadanie 14

A
Poprawna odpowiedź EGIPT NR 1

B
Poprawna odpowiedź LIBIA NR 7


Zadanie 15

D
Poprawna odpowiedź P

B
Poprawna odpowiedź O

CZĘŚĆ II – Analiza materiałów źródłowych

Zadanie 16

Proponowana odpowiedź

- składa się co najmniej z 15 osób

- wolność zgromadzenia podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie w ustawach, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego itd.

- musi zostać zgłoszone organom gminy nie później niż na 3 dni robocze a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia

- nie może naruszać ustawy "Prawo o zgromadzeniach" oraz przepisów ustaw prawa karnego


Zadanie 17

A
Proponowana odpowiedź

Poprzez usunięcie wymogu ze strony organizatorów zgromadzeń uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia spowodowało zmianę w ustawie "Prawo o ruchu drogowym".

B
Proponowana odpowiedź

- wolność zgromadzeń nie może podlegać takiej samej reglamentacji jakiej poddane są zawody sportowe

- obowiązkiem władzy publicznej jest zagwarantowanie wolności zgromadzeń niezależnie od przekonań wyznawanych przez większość polityczną, bez względu na stopień kontrowersyjności przedstawianych poglądów i opinii, jeżeli nie są przekraczane prawnie ustalone zakazy

- ryzyko kontrdemonstracji przy użyciu przemocy [...] nie może prowadzić do pozbawienia prawa do zorganizowania pokojowego zgromadzenia

Zadanie 18

A
Poprawna odpowiedź WYBORY PREZYDENCKIE

B
Poprawna odpowiedź WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


Zadanie 19

Proponowana odpowiedź

- w przypadku publicznego znieważania uczuć religijnych, przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych

- w przypadku pomówienia osoby, grupy, instytucji, osoby prawnej [...] o postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności


Zadanie 20

A
Proponowana odpowiedź

- KORUPCJA

- KLIENTELIZM

B
Proponowana odpowiedź

- podniesienie podatku VAT i akcyzy

- zamrożenie rent i emerytur oraz zmniejszenie wynagrodzeń

Zadanie 21

Poprawna odpowiedź

- A

- D


Zadanie 22

Proponowana odpowiedź

koncepcja - FUNKCJONALIZM

uzasadnienie

- powołanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali

- powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej mocą Traktatów Rzymskich


Zadanie 23

Proponowana odpowiedź

Niebezpieczeństwo postkolonialnego hegemona w Unii Europejskiej polega na możliwym przejawianiu przez kraje północne UE, zwłaszcza Niemcy i Francję, tendencji do podporządkowania sobie krajów południowych UE, w związku z potrzebą udzielania im pomocy gospodarczej.

CZĘŚĆ III – Wypracowanie

Zadanie 24


Temat 1

Proponowany plan wypracowania

1. Zdefiniowanie praw i wolności politycznych z podaniem ich przykładów (np. prawo do zrzeszania się, prawo do swobody wypowiedzi, prawo do wolności manifestacji, prawo do wolnych wyborów, prawo do udziału w życiu publicznym).

2. Przedstawienie zmiany sytuacji w Polsce w tym zakresie po roku 1989 z nawiązaniem do sytuacji z czasów PRL, gdy były one ograniczone.

Temat 2

Proponowany plan wypracowania

1. Zdefiniowanie integracji europejskiej oraz podanie jej przyczyn po II wojnie światowej.

2. Etapy integracji w aspekcie gospodarczym (powstanie EWWiS, EWG, EURATOM, wspólna polityka rolna, celna, handlowa, wspólna waluta Euro, wyrównywanie szans różnych regionów UE).

3. Etapy integracji w aspekcie terytorialnym (rozszerzenia UE o kolejne państwa).

4. Wymienienie i scharakteryzowanie najważniejszych instyutucji UE (np. Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy).