Uczniowie zakończyli pisanie egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski, ukraiński) i kaszubskiego. Oto arkusze egzaminacyjne z tych przedmiotów.

Maturę z języka kaszubskiego zdawać można od 2005 r. W tym roku zdecydowało się na nią 35 osób.