Uczniowie zakończyli pisanie egzaminu maturalnego z języków mniejszości narodowych (białoruski, litewski, ukraiński) i kaszubskiego. Oto arkusze egzaminacyjne z tych przedmiotów.

Maturę z języka kaszubskiego zdawać można od 2005 r. W tym roku zdecydowało się na nią 35 osób.

pdf icon Matura 2013. Arkusz: język ukraiński, poziom podstawowy
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: język litewski, poziom podstawowy
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: język kaszubki, poziom podstawowy
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: język białoruski, poziom podstawowy
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: język białoruski, poziom rozszerzony
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: język kaszubski, poziom rozszerzony
pobierz plik
pdf icon Matura 2013. Arkusz: język ukraiński, poziom rozszerzony
pobierz plik