Rozwiązania zadań z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym

Rozwiązanie zadania 1

Rozwiązanie zadania 1

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 2

Rozwiązanie zadania 2

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 3

Rozwiązanie zadania 3

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 4

Rozwiązanie zadania 4

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 5

Rozwiązanie zadania 5

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 7

Rozwiązanie zadania 7

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 8

Rozwiązanie zadania 8

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 9

Rozwiązanie zadania 9

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 10

Rozwiązanie zadania 10

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 11

Rozwiązanie zadania 11

źródło: Inne

Rozwiązanie zadania 12

Rozwiązanie zadania 12

źródło: Inne