Państwo w większym stopniu będzie partycypowało w kosztach tworzenia żłobków. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech. Poparły ją wszystkie kluby - z wyjątkiem PiS.

Jak powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej Józefa Hrynkiewicz, jej klub nie może zaakceptować sytuacji, w której nie wprowadza się do ustawy przepisów zapewniających właściwe standardy opieki nad maluchami. Jak mówi posłanka PiS, trzeba stworzyć zapisy ustawowe, które jasno określą zasady tworzenia żłobków, szkolenia kadry oraz nadzoru i kontroli.

Uchwalona dziś nowelizacja zakłada, że nie tyko gminy - jak jest do tej pory - ale również osoby fizyczne i stowarzyszenia będą mogły zakładać żłobki. Projekt przewiduje zwiększenie udziału budżetu państwa w dofinansowaniu kosztów tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech z 50 do 80 procent. Przewiduje też, że z instytucji niani będą mogły skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS-ie. Zdaniem Henryka Smolarza z PSL, rozwiązanie to da rolnikom poczucie elementarnej sprawiedliwości.

Nowelizacje ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa musi jeszcze rozpatrzyć Senat.

Dzięki nowym przepisom ma powstać około trzech tysięcy nowych miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych.