7 maja uczniowie napisali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zadania dotyczyły twórczości m.in. Orzeszkowej, Baczyńskiego i Żeromskiego. Oto arkusze egzaminacyjne z tego przedmiotu.

Test z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów. Egzamin trwał 170 minut i składał się z kilkunastu pytań dotyczących załączonego tekstu. Uczniowie musieli również napisać wypracowanie na jeden z dwóch zaproponowanych tematów.

Uczniowie zmierzyli się m.in. z analizą tekstu Tomasza Rożka "Świat w 44 zerach". Własny tekst mógł dotyczyć porównania fragmentów noweli Elizy Orzeszkowej i wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub analizę fragmentu "Przedwiośnia" Żeromskiego.

Matura 2013. Arkusz: język polski, poziom podstawowy
pobierz plik