Oto odpowiedzi do zadań z matematyki - drugiej części egzaminu gimnazjalnego sprawdzającego wiedzę matematyczno-przyrodniczą. Rozwiązania zadań przygotowała Wiesława Rawicka – nauczyciel matematyki i fizyki w Akademickim Ośrodku Kształcenia.
Arkusz. Egzamin gimnazjalny 2013. Matematyka
pobierz plik

Zadanie 1

Odpowiedź poprawna C

Zadanie 2

Odpowiedź poprawna D

Zadanie 3

Odpowiedź poprawna A

Zadanie 4

Odpowiedź poprawna P F

Zadanie 5

Odpowiedź poprawna A

Zadanie 6

Odpowiedź poprawna D

Zadanie 7

Odpowiedź poprawna P P

Zadanie 8

Odpowiedź poprawna A

Zadanie 9

Odpowiedź poprawna A

Zadanie 10

Odpowiedź poprawna F F

Zadanie 11

Odpowiedź poprawna P P

Zadanie 12

Odpowiedź poprawna B

Zadanie 13

Odpowiedź poprawna C

Zadanie 14

Odpowiedź poprawna P P

Zadanie 15

Odpowiedź poprawna A

Zadanie 16

Odpowiedź poprawna D

Zadanie 17

Odpowiedź poprawna C

Zadanie 18

Odpowiedź poprawna B

Zadanie 19

Odpowiedź poprawna P P

Zadanie 20

Odpowiedź poprawna D

Egzamin gimnazjalny z matematyki. Zadanie otwarte nr 21 / GazetaPrawna.pl
Egzamin gimnazjalny z matematyki. Zadanie otwarte nr 22 / GazetaPrawna.pl
Egzamin gimnazjalny z matematyki. Zadanie otwarte nr 23 / GazetaPrawna.pl