Sześć egzaminów w trzy dni. Gimnazjaliści w południe zakończyli rozwiązywanie testów z języków obcych na poziomie rozszerzonym. Uczniowie mówili, że na najpopularniejszym języku angielskim nie było trudnych poleceń. Mieli m.in. napisać list, w którym opowiadali o rozpoczęciu nauki w szkole tańca. Trzeba było opisać swojego partnera i zrelacjonować problemy, jakie pojawiły się na pierwszych zajęciach.

Zakończenie egzaminów nie oznacza odpoczynku. Do końca roku szkolnego zostały jeszcze dwa miesiące. Wyniki egzaminów gimnazjalnych są najważniejszym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Dyrektor liceum patrzy też na oceny na świadectwie końcowym lub na inne osiągnięcia, na przykład sukcesy na olimpiadach przedmiotowych czy zawodach sportowych.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych będą znane w czerwcu.