Nauczyciele wykonują odpowiedzialną i stresującą pracę - uważa ponad 80 proc. Polaków; 55 proc. sądzi, że praca nauczyciela daje dużo satysfakcji, 49 proc. ocenia, że nauczyciele mają za długie urlopy, a 30 proc., że mają zbyt małe zarobki - wynika z sondażu CBOS.

W kwestionariuszu badania, które ma ukazać stosunek Polaków do zawodu nauczyciela, zamieszczono 10 stwierdzeń związanych z cechami pracy nauczyciela, warunkami zatrudnienia nauczycieli oraz społecznym odbiorem tego zawodu; pytano badanych, czy się z nimi zgadzają, czy też nie.

Sondaż pokazał, że zdecydowana większość badanych postrzega pracę nauczyciela jako stresującą (86 proc.), bardzo odpowiedzialną (83 proc.) i trudną (74 proc.).

Dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że nauczyciele mają wysokie kwalifikacje i chętnie je podnoszą, a ponad połowa (55 proc.), że wykonują pracę, która daje im dużo satysfakcji. Ponad dwie piąte respondentów (43 proc.) jest zdania, że nauczyciele mają poczucie misji, natomiast dwukrotnie mniejsza grupa (21 proc.) nie zgadza się z tą opinią.

Mocno podzielone są opinie co do tego, czy zawód nauczyciela cieszy się dużym szacunkiem: ponad jedna trzecia badanych (36 proc.) twierdzi, że tak i tyle samo (36 proc.) - że nie. Podobnie jest z opiniami o zarobkach nauczycieli - tylko nieznacznie przeważa przekonanie, że nie są one za niskie (34 proc. wobec 30 proc.).

Zróżnicowane są też oceny warunków zatrudnienia nauczycieli. Połowa badanych (49 proc.) uważa, że nauczyciele w Polsce mają za długie urlopy, tyle samo (49 proc.) twierdzi, że przepracowują zbyt mało godzin tygodniowo, natomiast przeciwnego zdania jest odpowiednio 31 proc. i 24 proc. ankietowanych.

Badani pytani byli także o to, czy chcieliby, żeby któreś z ich dzieci pracowało w przyszłości jako nauczyciel w szkole (respondenci mieli odpowiedzieć na to pytanie niezależnie od tego, czy mają dzieci, czy też nie). 54 proc. odpowiedziało, że nie chcieliby. 34 proc. ankietowanych odniosło się do tego pomysłu z aprobatą.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-17 listopada 2012 r. na 952-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.