Szumilas na poniedziałkowej konferencji prasowej, przedstawiającej zmiany w edukacji, tłumaczyła, że jej resort wprowadza mechanizm, który daje prawo każdemu dziecku, którego rodzice wyrażą taką chęć, do edukacji przedszkolnej.

"Po pierwsze od 1 września 2013 r. chcemy umożliwić przyjęcie do przedszkola dziecka dwuletniego - dzisiaj w szczególnych wypadkach można przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Chcemy ten mechanizm rozszerzyć" - tłumaczyła.

Dodatkowo, jak mówiła - od 1 września 2014 roku MEN wprowadza prawo do edukacji przedszkolnej każdego dziecka czteroletniego, a od 1 września 2016 roku prawo do edukacji przedszkolnej miałyby również dzieci trzyletnie. "Ten mechanizm będzie gwarantował, że każde dziecko, którego rodzic wyrazi taką chęć, będzie mogło uczestniczyć w edukacji przedszkolnej" - zauważyła.

Minister zapewniła też, że chce pomóc rozwojowi edukacji przedszkolnej wprowadzając mechanizmy, sprawiające, że tańsze będą również przedszkola niepubliczne.

"Jeżeli przedszkole niepubliczne, które dzisiaj otrzymuje 75 proc. dotacji z budżetu gminy, zdecyduje się podporządkować pewnym zasadom, będzie mogło otrzymać z budżetu gminy stuprocentową dotację. Będzie musiało jednak stosować takie same warunki odpłatności, jakie są stosowane w gminie (...), będzie musiało zapewnić pięć godzin bezpłatnej edukacji, prowadzić rekrutację - tak jak w przedszkolach gminnych, ogólnodostępną oraz realizować podstawę programową, zatrudniać wykwalifikowanych nauczycieli" - tłumaczyła.

Opłaty za przedszkole

Od 1 września 2013 roku, opłata za szóstą i siódmą godzinę (obecności dziecka w przedszkolu - PAP) wynosiłaby maksymalnie 1 zł. Tam, gdzie jest ona poniżej tej kwoty, liczymy na to, że samorządy utrzymają dotychczasową opłatę za przedszkole. Tam, gdzie opłata jest wyższa niż 1 zł, a dotyczy to 85 proc. samorządów, od 1 września 2013 roku szósta i siódma godzina kosztowałaby maksymalnie 1 zł za godzinę" - powiedziała Szumilas podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szumilas mówiła o planowanych zmianach w finansowaniu edukacji przedszkolnej: "Stopniowo rozszerzalibyśmy to obniżenie opłat od 1 września 2014 roku" - zapowiedziała. "1 zł kosztowałaby szósta, siódma i ósma godzina, a od 1 września 2015 roku, wszystkie godziny powyżej pięciu bezpłatnych godzin, byłyby maksymalnie za złotówkę. Ten mechanizm pozwoli rodzicom na szersze korzystanie z edukacji przedszkolnej".

Minister przestawiła plan dofinansowywania przedszkolnych placówek edukacyjnych: "Proponujemy, aby każda gmina otrzymywała dotację na jedno dziecko w edukacji przedszkolnej. Ta dotacja w 2013 roku obejmowałaby cztery miesiące - od 1 września 2013 roku - i wynosiłaby 333 zł. na jedno dziecko, natomiast docelowo w roku 2016 byłoby to 1 433 zł. Mechanizm został tak skalkulowany, aby każda gmina oprócz rekompensaty związanej z obniżeniem opłat, zyskała również środki na rozwój edukacji przedszkolnej" - powiedziała.

Szumilas podkreśliła również, że dotacja będzie przyznawana zarówno placówkom publicznym, jak prywatnym. "Chciałam zaznaczyć, że dotacja przyznawana bez względu na to, czy jest to przedszkole, oddział przedszkolny czy inna forma wychowania przedszkolnego, bez względu na sposób zorganizowania. Skalkulowaliśmy, że ze środków na 2013 rok, około 1/3 kwoty 320 milionów zł, będzie przeznaczona na zrekompensowanie gminom szóstej i siódmej godziny".

"Mechanizm przez nas wprowadzony pozwala na rozwój edukacji przedszkolnej tam, gdzie jest to najbardziej konieczne. Przede wszystkim w gminach miejskich i małych miejscowościach" - dodała.