Wydawcy nie będą mogli wymieniać podręczników na nowe wydania częściej niż co trzy lata. Do nowych książek nie będą dołączane ich elektroniczne odpowiedniki.
Takie zmiany wprowadza rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. poz. 752). Wchodzi ono dzisiaj w życie.
Zgodnie z nim wydawcy nie będą mieli możliwości składania wniosku o dopuszczenie do użytku szkolnego kolejnych wydań podręczników zmienionych w części stanowiącej nie więcej niż 20 proc. Dodatkowym kryterium ma być właśnie przedział czasowy – czyli nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego. Wydawnictwa, które zamierzają ubiegać się o dopuszczenie do sprzedaży nowych książek dla uczniów, nie będą zobowiązane do przygotowania – poza formą papierową – także ich e-odpowiednika. Będą mogły to zrobić, ale dobrowolnie. Jeśli jednak zdecydują się na dołączenie do papierowego podręcznika także jego e-wersji, muszą spełnić dodatkowe warunki. Przede wszystkim musi być ona przejrzysta i łatwa do obsługi dla każdego ucznia. Co więcej, powinna zawierać nawigację, opcję wyszukiwania i opis instalacji. Resort edukacji chce także, aby zagwarantowano możliwość drukowania poszczególnych części e-podręcznika. Zmiana przepisów nakłada też na wydawców obowiązek dbania o bardziej przejrzystą szatę graficzną książek.
Etap legislacyjny
Wchodzi dzisiaj w życie