Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy zostały wybrane kolejnymi partnerami merytorycznymi przy opracowywaniu e-podręczników; ponownie też wybrano partnera technologicznego - firmę Progress Framework - poinformowała wiceminister edukacji Joanna Berdzik.

Wiceminister odpowiadała w czwartek w Sejmie na pytania posła Jerzego Borkowskiego z Ruchu Palikota dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na przygotowanie e-podręczników.

Uniwersytet Wrocławski odpowiedzialny będzie za przygotowanie e-podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, a Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - za podręczniki do biologii, geografii, fizyki i chemii.

Jak zaznaczyła Berdzik partnerzy do projektu "E-podręcznik do kształcenia ogólnego" wybierani są nie w trybie zamówień publicznych, lecz zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Projekt ma być zrealizowany przez pięciu partnerów: czterech merytorycznych i jednego technologicznego.

Reklama

Do konkursu na partnerów merytorycznych stanęło dziewięć podmiotów. W połowie czerwca ogłoszono wyniki naboru. Zdecydowano, że Politechnika Łódzka opracuje razem z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji e-podręcznik do matematyki i przedmiotów informatycznych, a Grupa Edukacyjna S.A. - do edukacji wczesnoszkolnej. Nie wyłoniono wówczas partnerów z zakresu przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

"Nie wybrano wówczas partnerów do realizacji podręczników do reszty przedmiotów, gdyż zdaniem komisji konkursowej nie spełniali oni wymagań. Ponieważ jednak projekt jest dla nas bardzo ważny Ośrodek Rozwoju Edukacji zdecydował o wyborze pozostałych partnerów w trybie powołania z sektora jednostek finansów publicznych" - powiedziała Berdzik. Tymi partnerami są właśnie Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W konkursie na partnera technologicznego przedstawiono zaś 17 ofert. "Ustalono, że ze względu na innowacyjny charakter projektu, którego rezultatem ma być nowa jakość, kluczowym elementem oceny była przedstawiona w ofercie koncepcja realizacji projektu" - zaznaczyła Berdzik. Na partnera technologicznego, który ma przygotować rozwiązania informatyczne i przeprowadzi szkolenia, wybrano firmę Progress Framework Sp. z o.o.

"Od tego postępowania wpłynęły cztery odwołania. Trzy z nich uznano za bezzasadne. (...) Na następnym posiedzeniu komisji, gdzie ponownie oceniono złożone oferty, ponownie wybrano wybrano firmę Progress" - poinformowała w czwartek Berdzik.

Po ogłoszeniu w połowie czerwca wyników konkursu na partnera technologicznego projektu e-podręcznika część firm działających w tej branży zaczęła sugerować w mediach, iż zwycięska firma Progress Framework Sp. z o.o. nie jest w stanie podołać projektowi. Według ubiegłotygodniowej "Rzeczpospolitej" spółka ta prowadzi nieprzejrzystą politykę informacyjną dotyczącą finansów, jest nieznana w branży e-learningu, najprawdopodobniej nie ma kadry i zasobów, aby projekt zrealizować.

W ubiegły piątek minister edukacji Krystyna Szumilas wysłała do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie specjalną kontrolę, która ma zbadać "możliwe nieprawidłowości towarzyszące wyborowi partnera technologicznego" projektu e-podręcznika. ORE jest instytucją podległą MEN, odpowiedzialną właśnie za przeprowadzenie projektu "E-podręcznik kształcenia ogólnego"

Projekt "E-podręczniki kształcenia ogólnego" zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego wdrażanie zaplanowano na lata 2012-2015, szacunkowa wartość projektu wynosi 45 mln zł. W ramach projektu do 2014 r. ma zostać przygotowanych 18 e-podręczników do 14 przedmiotów; mają być udostępniane na wolnych licencjach, czyli bezpłatnie. Przygotowanie e-podręczników towarzyszy wieloletniemu programowi cyfryzacji polskiej szkoły "Cyfrowa szkoła".