Od 180 do 352 zł wyniesie dofinansowanie do zakupu podręczników w zależności od tego, czy dziecko jest niepełnosprawne oraz w której klasie rozpocznie naukę we wrześniu.
Szczegółowe zasady przyznawania rodzicom wsparcia zawiera wchodzące dziś w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. nr 706).
W tym roku dopłata przysługuje, gdy dziecko będzie uczęszczać do klas I – IV szkoły podstawowej, I klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz wybranych klas szkół artystycznych.
Ponadto taką pomocą niezależnie od rodzaju szkoły objęci będą uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Po raz pierwszy w tej edycji programu „Wyprawka szkolna” rząd zdecydował się na wprowadzenie dwóch kryteriów dochodowych, od których spełnienia zależy uzyskanie dofinansowania. W przypadku uczniów klasy I szkoły podstawowej jest to próg dochodowy uprawniający do świadczeń rodzinnych, czyli 504 zł na osobę w rodzinie.
Natomiast dla pozostałych uczniów będzie obowiązywało – tak jak do tej pory – kryterium dochodowe z pomocy społecznej. Wynosi ono 351 zł na osobę w rodzinie.
Ponieważ w maju rząd podjął decyzję o podwyższeniu obydwu progów, które mają wynosić 539 zł (świadczenia rodzinne) i 456 zł (pomoc społeczna), pojawiła się wątpliwość, jaka ich wysokość powinna być uwzględniana przez gminy przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dopłat.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, będzie to zależało od tego, do kiedy samorząd wyznaczy termin na składanie wniosków. Każdy określa tę datę indywidualnie, bo rozporządzenie nie narzuca jej odgórnie.
Jest to o tyle ważne, że podwyższenie wysokości kryterium w pomocy społecznej nastąpi od 1 października, a w świadczeniach rodzinnych – od 1 listopada. Jeżeli więc gmina jako termin składania wniosków wyznaczy np. 10 października, uczniów klas II – IV szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej, którzy złożą wniosek po 1 października, będzie obowiązywała już nowa wysokość progów.
– Będziemy w sierpniu przypominać wszystkim samorządom o zmianach zachodzących w obydwu ustawach i konieczności zdecydowania o terminach składania wniosków – mówi Joanna Dutkiewicz, rzecznik prasowy Ministra Edukacji Narodowej.
Dodaje też, że bez względu na wybór progów przez samorząd resort edukacji zabezpieczył na realizację programu pieniądze wystarczające na sfinansowanie zakupu podręczników.
Tak jak do tej pory od wysokości dochodu rodziny nie będzie uzależniona dopłata dla uczniów niepełnosprawnych. W przypadku wszystkich grup uprawnionych dofinansowanie będzie miało formę refundacji. Podstawą do jej uzyskania będzie przedstawienie rachunku lub paragonu potwierdzającego zakup podręczników.

140 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na dofinansowanie zakupu podręczników

557,5 tys. wynosi szacowana liczba uczniów, którzy są uprawnieni do wyprawki szkolnej

Etap legislacyjny
Wchodzi w życie