Komisja Europejska w opublikowanym we wtorek podsumowaniu wskazuje, że Polska jest jednym z trzech krajów (obok Luksemburga i Węgier), gdzie w ubiegłym roku spadła liczba studentów, którzy za pośrednictwem Erasmusa wyjechali na uczelnie za granicę. Polska jednak wysyła najwięcej w UE kadry uniwersyteckiej i pracowników przedsiębiorstw uprawnionych do korzystania Erasmusa. Łącznie skorzystało z tej możliwości w zeszłym roku 5210 osób z Polski, w tym 3376 pracowników uczelni - także najwięcej w UE.

Komisarz UE ds. edukacji i młodzieży Andrulla Wasiliu oceniła we wtorek, że liczby "mówią same za siebie" i Erasmus "jest jednym z największych sukcesów Unii Europejskiej". W większości krajów liczba chętnych na stypendium Erasmusa przekracza liczbę dostępnych miejsc - podała KE w komunikacie.

Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej studentów spośród 33 krajów programu na stypendia wysyłają: Hiszpania (ponad 36 tys. w zeszłym roku), Francja (ponad 31 tys.) i Niemcy (ponad 30 tys.). Te same kraje również przyjmują najwięcej stypendystów: do Hiszpanii pojechało w zeszłym roku ponad 37 tys. studentów, Francja przyjęła ich niemal 28 tys., Niemcy - niemal 25 tysięcy.

Spośród ponad 231410 stypendystów 190498 osób to studenci, którzy wyjechali uczyć się za granicą, a 40912 osób skorzystało ze staży studenckich w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach. Prócz tego ponad 42 tys. pracowników uczelni i firm uprawnionych do korzystania z Erasmusa wyjechało na szkolenie czy staż za granicą.

Najpopularniejszymi kierunkami stypendystów Erasmusa w całej UE były: nauki społeczne, biznes i prawo. Jedynie wśród kadry uniwersyteckiej przeważają nad nimi kierunki z dziedziny humanistyki i sztuki.

Studentów przyjeżdżających do Polski w ramach Erasmusa jest prawie dwukrotnie mniej niż Polaków wyjeżdżających na uczelnie za granicą. Spośród 14234 polskich studentów najwięcej wyjechało do Hiszpanii (2450), Niemiec (2023), Włoch (1212), Francji (1134) i Portugalii (1057). Z kolei na naukę w polskich uczelniach przyjechało w ramach Erasmusa 7583 zagranicznych studentów, najwięcej z Hiszpanii (1910), Turcji (1511) i Niemiec (754).

W rankingu stu czołowych uczelni w UE, które przyjmowały stypendystów Erasmusa w roku 2010-11, Uniwersytet Jagielloński znalazł się na 53. miejscu (rok wcześniej był na 56.), a Uniwersytet Warszawski na 56. (awansując z 75. miejsca w 2009-2010 r.). Prowadzą w rankingu uczelnie hiszpańskie i włoskie, ale np. Uniwersytet Karola w Pradze znalazł się już na 11. miejscu - najwyżej spośród uczelni z nowych państw UE.

Na Erasmusa UE przeznaczyła z budżetu na lata 2007-13 łącznie 3,1 mld euro, z czego w zeszłym roku akademickim wydała około 460 mln euro. Przeciętny grant miesięczny przyznany w zeszłym roku akademickim wynosił 250 euro i był nieco mniejszy od tego w roku 2009-10 (254 euro).

Erasmus działa od 1987 roku, Polska bierze w nim udział od roku 1998/99. Obecnie uczestniczą w tym programie 33 kraje: 27 krajów UE, 4 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) oraz Chorwacja i Turcja. Studenci wyjeżdżają najczęściej na jeden semestr nauki, który - dzięki zharmonizowanemu systemowi punktów - zalicza im się do toku studiów. Od 2007 roku oferta Erasmusa została rozszerzona o staże studenckie w przedsiębiorstwach lub innych organizacjach.

Docelowo liczba wszystkich stypendystów, którzy skorzystali z Erasmusa, ma sięgnąć 3 mln do roku 2012-13. Na razie jest ich ponad 2,5 mln, ale KE liczy, że uda się przekroczyć 3 mln, biorąc pod uwagę, że liczba stypendystów wciąż rośnie. W krajach, które biorą udział w programie, uczy się obecnie łącznie ponad 22 mln studentów.