Studiujący najczęściej podejmują współpracę z firmami z branży finansowej, inżynieryjnej, konsultingowej i IT - mówi Tina Sobocińska, HR Business Partner ds. Funkcji Globalnych w Polsce w Schneider Electric.
Tina Sobocińska, HR Business Partner ds. Funkcji Globalnych w Polsce w Schneider Electric
Czy studenci chętnie praktykują w przedsiębiorstwach?
Z mojego doświadczenia wynika, że studenci są coraz bardziej ambitni i zdeterminowani do zdobywania na własną rękę doświadczenia zawodowego. Z naszego punktu widzenia to pozytywne zjawisko. Bardzo często osoby, które rozpoczęły u nas staż, zostają pracownikami Schneider Electric.
Od którego roku studiów studenci pracują w firmach?
Najwięcej ofert staży i praktyk jest dla studentów po 3. roku. Pracodawcy często traktują staż jako ostateczny sprawdzian przed zatrudnieniem na stałe.
Na jakiej podstawie prawnej wykonują obowiązki w firmach?
Umowa o praktykę nie jest kontraktem o pracę, ale zleceniem konkretnych prac powierzonych praktykantowi.
Ile zarabiają?
Zazwyczaj studenci otrzymują regularne wynagrodzenie, od kilkuset złotych w urzędach do kilku tysięcy złotych w dużych firmach. Ważne jest, aby firma oferująca praktyki dostosowała wynagrodzenie do wykonywanej pracy i zaproponowała stawki, które są konkurencyjne z pierwszą pensją, jaką praktykant może otrzymać w tej samej firmie, gdy otrzyma w niej stanowisko pracy i towarzyszącą mu stałą umowę.
Jakie branże zatrudniają studentów?
Najczęściej pracodawcy z takich branż jak finanse, inżynieria, konsulting, IT i telekomunikacja.
Są to duże, średnie czy małe przedsiębiorstwa?
Zdecydowanie najwięcej praktyk oferują duże, międzynarodowe firmy. Kandydaci przechodzą przez proces rekrutacji. Praktykant w większości firm zostaje wdrożony do pracy przez opiekuna, dzięki czemu staje się integralną częścią zespołu, aktywnie bierze udział we wszystkich pracach swojego działu i ma okazję poznać firmę jako potencjalne przyszłe miejsce rozwoju kariery zawodowej.
Czy zatrudniają przede wszystkim według kryterium zgodności kierunku studiów z branżą, w której działają?
W przypadku międzynarodowych firm bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Oczywiście zwracamy również uwagę na profil kończonych studiów – od kandydatów oczekujemy dobrych podstaw wiedzy np. z zakresu księgowości, umiejętności pracy w grupie oraz przede wszystkim chęci uczenia się. W procesie rekrutacji nie mniej ważna u kandydata jest osobowość, umiejętność współpracy z innymi czy zdolności komunikacyjne.
A jakich firm szukają studenci?
Przede wszystkim tych, które pozwolą im rozwinąć wiedzę zdobytą w czasie studiów. Jest to doskonała okazja, żeby sprawdzić, czy tak naprawdę będą czuli się dobrze w dziedzinie, którą wybrali sobie, decydując się na dany kierunek kształcenia.