Od 1 września wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 3,8 proc. Związki chcą rozmawiać o kolejnych podwyżkach.
Wprowadzane w tym roku wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są konsekwencją ustalenia w ustawie budżetowej nowej kwoty bazowej dla tej grupy zawodowej. Po wakacjach ich pensje wzrosną o 3,8 proc. W efekcie kwota ta wyniesie 2717,59 zł. Następstwem jej podwyższenia jest zmiana załącznika do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Projekt trafił już do konsultacji społecznych.
Zgodnie z nim pensje zasadnicze pedagogów po wakacjach mają wynieść dla stażystów 2265 zł (83 zł więcej niż obecnie), kontraktowych – 2331 zł (85 zł więcej), mianowanych – 2647 zł (97 zł więcej), dyplomowanych – 3109 zł (114 zł więcej).