Do 20 kwietnia gminy, które złożyły swoje oferty w ramach resortowego programu dofinansowania żłobków i klubów dziecięcych, muszą poczekać na informację, czy otrzymają dotację.
Wtedy to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosi wyniki pierwszej tury tegorocznej edycji programu „Maluch”, na który przeznaczonych jest 40 mln zł. Na jego podstawie gmina może uzyskać dotację na założenie żłobka lub zwiększenie liczby miejsc w istniejących już placówkach.
Wnioski o dofinansowanie można było składać do 16 marca i np. w województwie pomorskim złożone zostały 2 oferty, w Wielkopolsce 3 gminy przesłały 5 ofert, a w Małopolsce 7 samorządów złożyło 14 ofert. Kwota zapotrzebowania przez nie składana w zależności od planowanych inwestycji wynosiła od ponad 820 tys. zł (woj. małopolskie) do 3,5 mln zł (woj. dolnośląskie).

157 ofert uzyskało dotację w 2011 roku

Zainteresowanie programem nie wzrosło więc znacznie w porównaniu z ubiegłorocznym konkursem. W pierwszej jego turze, np. w woj. śląskim złożonych zostało 17 ofert, w tym roku wpłynęło ich 9. Z kolei na Mazowszu w tym roku jest o dwie oferty więcej. Prawdopodobnie odbędzie się więc druga edycja konkursu, którą resort zapowiadał w przypadku, gdy w trakcie pierwszej nie rozdzieli między gminy całej puli pieniędzy.
Wśród składających obecnie oferty gmin są zarówno takie, które już w ubiegłym roku uzyskały dotację z „Malucha”, jak i te, które zdecydowały się na to po raz pierwszy.
– Nasz wniosek dotyczy dofinansowania do zakupu budynku, a następnie jego wyposażenia z przeznaczeniem na żłobek dla 60 dzieci. Zwiększyłoby to liczbę dostępnych miejsc prawie o 100 proc. – mówi Roman Goczoł, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miasta w Będzinie.
Dodaje też, że miasto zastanawia się nad złożeniem wniosku w drugim konkursie ogłoszonym przez MPiPS, tym razem ze środków unijnych, które można przeznaczyć na bieżące utrzymanie placówek opieki.