Na lekcjach informatyki nie może być więcej niż 24 uczniów. Został rok na spełnienie nowych wymogów.
Wyjazd nauczyciela z dziećmi na wycieczkę nie będzie już realizowany w ramach dodatkowych godzin karcianych. Takie zmiany wprowadza m.in. rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 204), które zostało właśnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy mają obowiązywać już od nowego roku szkolnego.
Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów będzie odbywać się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Karta nauczyciela. Tych na jednego nauczyciela w szkole podstawowej i gimnazjalnej przypada po dwie tygodniowo, a w ponadgimnazjalnych jest to jedna godzina.