Wpisanie placówki opieki do gminnego rejestru wymaga zapewnienia przez nią odpowiednich standardów lokalowych i sanitarnych oraz wniesienia opłaty. W tym roku wyniesie ona maksymalnie 750 zł.
Podmioty, które chcą prowadzić działalność gospodarczą polegającą na opiece nad dziećmi, muszą pamiętać, że jest ona regulowana i wymaga uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Prowadzi go wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby to zrobić, osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą spełnić wiele wymagań, które stawia im tzw. ustawa żłobkowa, oraz zgromadzić wskazaną w niej dokumentację. Musi być ona dołączona do wniosku składanego do odpowiedniego wydziału urzędu miasta lub gminy, który odpowiada za prowadzenie rejestru. Od dokonania wpisu uzależnione jest potem m.in. uzyskanie gminnej dotacji.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo zarejestrować prywatny żłobek lub klub dziecięcy
W pełnej wersji artykułu opis wymagań dotyczących:
- Higieny i bezpieczeństwa
- Dokumentów
- Opłat
- Wizytacji lokalu
- Wymaganych wpisów do rejestru