Minister edukacji i nauki powiedział, że planuje "sięgać po wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie". Przemysław Czarnek mówił o tym podczas wtorkowej konferencji inaugurującej projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem".

Przemysław Czarnek wziął we wtorek udział w konferencji inaugurującej projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem”.

Celami tego projektu - prowadzonego przez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - jest m.in. pozyskanie ofert badawczo-rozwojowych dla polskiego biznesu i konsorcjów. Chodzi też o rozwój nowych obszarów i możliwości dla polskich firm i ośrodków naukowych; stworzenie przestrzeni ułatwiającej nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy między polskimi ekspertami pracującymi poza krajem - a polskimi firmami, działającymi na jej terenie. Wśród celów projektu jest też promocja wiedzy o wkładzie polskich naukowców i przedsiębiorców w rozwój nauki i gospodarki na świecie czy wyróżnienie osiągnięć polskich naukowców, m.in. sporządzenie i publikacja ich biografii.

Podczas konferencji Przemysław Czarnek zaznaczał, że projekt ten "spada mu jak gwiazdka z nieba", bo jest płaszczyzną do realizacji jednego z jego głównych priorytetów. "Jednym z najważniejszych priorytetów ministra edukacji i nauki jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia, wybitne osiągnięcia, wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie" - powiedział.

Wymienił, że w projekcie „Polacy Zmieniają Świat" uczestniczą uczelnie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska.

W projekt zaangażowane są też spółki skarbu państwa. "Mamy ogromny potencjał firm, które słusznie nazywamy naszymi rodowymi srebrami. To są największe spółki skarbu państwa z największym potencjałem rozwojowym i obejmujące wiele specjalizacji" - powiedział.

Jak mówił, taki projekt o charakterze międzynarodowym minister edukacji i nauki powinien wspierać "wszystkimi narzędziami, które są w jego ręku".

Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak zaznaczył podczas konferencji, że Polaków w kraju żyje 38 mln, a dodatkowo poza granicami Polski mieszka ich ok. 20 mln. "Tak więc jedna trzecia naszej wspólnoty narodowej mieszka poza granicami Polski" - podsumował. Mówił, że Polskę można wspierać również mieszkając poza granicami kraju.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zauważył, że wielu rodaków musiało wyemigrować z Polski i tam osiągnęli oni sukces, prowadzą ważne projekty naukowe, są profesorami, doradcami, ekspertami w swoich dziedzinach. "Chcielibyśmy, by ten potencjał wykorzystać również dla Polski. Szukamy w ramach projektu sposobów, by te kompetencje wykorzystać dla Polski, dla naszych spółek skarbu państwa, dla naszych najważniejszych podmiotów gospodarczych" - powiedział.

Podkreślając znaczenie projektu "Polacy Zmieniają Świat" sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski mówił, że trzeba "łamać bariery, w sposób ofensywny wychodzić i zapraszać do współpracy polskich naukowców oraz naukowców, którzy odnaleźli polskie korzenie, którzy chcą pracować dla Rzeczypospolitej i z Rzeczpospolitą na wszystkich kontynentach". Dodał, że kluczowa jest ofensywna współpraca środowisk naukowych dzięki wsparciu polskich firm, spółek skarbu państwa.

W ramach projektu prowadzone są na razie dwa tematy. W ramach jednego, Globalne Pola Gry Przyszłości 2035, działania polegają na opracowaniu scenariuszy przyszłości dla Polski. Kolejny temat to "Krajowy Ekosystem Innowacji / Must-Win Battles innowacji w Polsce", w ramach którego długofalowa polityka innowacji opracowywana jest w oparciu o potencjał spółek skarbu państwa. Według zamierzeń projekt ma zwiększyć innowacyjność Spółek Skarbu Państwa. Mają zostać wypracowane mechanizmy współpracy pomiędzy spółkami i innymi uczestnikami ekosystemu innowacyjności w Polsce.

W projekcie uczestniczą spółki skarbu państwa: Enea Operator, Grupa Azoty, KGHM Polska Miedź SA, LW „Bogdanka”, PGE Dystrybucja SA, PGNIG SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW.