Konieczne jest ustanowienie programu, który zachęcałbym instytucje naukowe do wydania polskojęzycznych podręczników naukowych – uważa Rada Młodych Naukowców. RMN zwraca uwagę na niewielką ofertę polskojęzycznych nowoczesnych podręczników do kształcenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W efekcie wiele wiekowych i przestarzałych publikacji słusznie nie jest wykorzystywanych przez studentów i doktorantów. Sprawia to, że bazują oni wyłącznie na materiałach wykładowych i zagranicznych pozycjach. Z sytuacją taką mamy do czynienia zwłaszcza w naukach ścisłych, przyrodniczych, technicznych i o zdrowiu.
RMN ostrzega, że brak podręczników polskojęzycznych powoduje zanik rozwoju polskiej terminologii umożliwiającej odpowiedni opis faktów naukowych. Obniża też dostępność nauki dla przeciętnego obywatela, który nie zna języka angielskiego, ale chciałby skorzystać z nowoczesnej wiedzy. Znacząco utrudnia przekazywanie i popularyzowanie wiedzy naukowej skierowanej do zróżnicowanego grona odbiorców – uczestników uniwersytetów trzeciego wieku, przedstawicieli sektora gospodarki, dzieci i seniorów.
Według rady zapaść na rynku wydawniczym jest spowodowana niedowartościowaniem osiągnięć dydaktycznych w ocenie pracowniczej. Z tych powodów już dziś można zaobserwować w Polsce obniżenie aktywności publikacyjnej dotyczącej materiałów dydaktycznych, np. podręczników akademickich. Druga przyczyną kłopotów z publikacjami jest brak pieniędzy na tego typu aktywność.
W związku z tym młodzi naukowcy zwracają się do resortu nauki z propozycją ustanowienia programu wsparcia podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów mających na celu publikację polskojęzycznych podręczników naukowych.