Od października wykłady będą zdalne, a zajęcia - zdalne oraz tradycyjne - zapowiedział we wtorek rektor elekt UJ prof. Jacek Popiel. Zastrzegł, że ostateczne rozwiązania będą zależały od sytuacji epidemicznej i bieżących decyzji rządu. Rekrutacja na UJ rusza w środę.

We wtorek podczas konferencji prasowej, zorganizowanej online w przeddzień rozpoczęcia rekrutacji na UJ, rektor elekt tej uczelni prof. Jacek Popiel zwrócił m.in. uwagę na zdrowie psychiczne młodzieży. „Młodzież jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. Najpierw przeżywała niepewność i niepokój w związku z terminami matur, a teraz z rekrutacją na studiach, na której wyniki trzeba będzie czekać dłużej niż zwykle” - powiedział.

Jak ocenił, wsparcia potrzebują nie tylko studenci, ale i kadra akademicka, pracownicy administracji i obsługi, ponieważ czas epidemii koronawirusa jest trudny także dla nich, a skutki tego są widoczne też w sytuacjach powrotu do normalnej, stacjonarnej formy pracy. „O tym aspekcie Uniwersytet Jagielloński też musi myśleć” – zaznaczył rektor elekt.

Jeśli chodzi o trudniejszą sytuację materialną studentów, spowodowaną epidemią, uczelnia uruchomiła dodatkowy fundusz na pomoc dla nich i jest gotowa wydzielić kolejny taki fundusz - zaznaczył.

Zgodnie z jego zapowiedziami od października 2020 r. część zajęć będzie się odbywać wciąż zdalnie, a część tradycyjnie. Według prof. Popiela szczególnie studenci pierwszego roku powinni mieć możliwość uczęszczania na zajęcia w budynkach uczelni. Ostateczne decyzje będą uzależnione od dalszej sytuacji związanej z Covid-19 i od decyzji rządu - przypomniał rektor elekt. Zaznaczył, iż nie wyobraża sobie, aby od 1 października 35 tys. studentów UJ pojawiło się w murach uczelni. „To nadal jest kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa” - powiedział. Uczelnia planuje, że wszystkie wykłady będą się odbywać zdalnie.

Sytuację związaną z bezpieczeństwem na uczelni, a także w akademikach (rozwiązania dotyczące funkcjonowania akademików są jeszcze opracowywane) ma monitorować specjalny sztab kryzysowy. Collegium Medicum UJ będzie podejmować autonomiczne decyzje w związku z tym, że – jak podkreślił rektor elekt – trudno kształcić studentów wydziałów medycznych bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim rusza w środę. Jej termin jest późniejszy niż w latach poprzednich w związku z przesunięciem terminów tegorocznych matur. Kandydaci na studia będą mogli się rejestrować do 23 sierpnia. Późniejsze niż zwykle będą także wyniki rekrutacji. Ich ogłoszenie nastąpi 31 sierpnia. Jeśli chodzi o studia drugiego stopnia, to pierwsza tura naboru potrwa do 13 lipca, a rezultaty kandydaci poznają 21 lipca. Rekrutacja będzie prowadzona w całości elektronicznie za pośrednictwem strony irk.uj.edu.pl. Opłata rekrutacyjna to 85 zł lub 100 zł za każdą rejestrację.

Podobnie jak w roku poprzednim, warunkiem rekrutacji będzie wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym w przypadku języków obcych.

Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano ponad 15 tys. miejsc stacjonarnych oraz prawie 2,7 miejsc niestacjonarnych.

Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchomi sześć nowych kierunków: etyka, fizyka dla firm, język i literatura Rosji, zarządzanie w ochronie zdrowia, zarządzanie zmianą społeczną, advanced materials and nanotechnology (studia w języku angielskim).

Zniknie część kierunków, które nie cieszyły się zainteresowaniem kandydatów – np. niestacjonarne dziennikarstwo i komunikacja społeczna drugiego stopnia (choć ten kierunek w formie stacjonarnej cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży), polityka społeczna.

W czasie epidemii ogólnouczelnianą metodą nauczania, komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami i studentami stała się platforma Teams pakietu Office 365. Codziennie korzysta z niej ok. 24 tys. pracowników i studentów, nawiązując średnio ok. 2,8 tys. spotkań online dziennie. Narzędzie Teams wykorzystują także pracownicy administracji.

W czerwcu UJ zainaugurował kampanię promocyjno-rekrutacyjną „Uniwersytet to LUDZIE”. To hasło stało się przewodnim motywem kampanii kierowanej do maturzystów oraz absolwentów studiów licencjackich. Uczelnia przekonuje, że studia na najstarszej uczelni w Polsce to możliwość zdobycia solidnego wykształcenia, szerokich zdolności, niezbędnego doświadczenia i niezapomnianych znajomości.