MEN przypomina, że pomieszczenia wspólne w placówkach oświatowych, w których przebywali wyborcy i komisje, powinny być odkażone i wywietrzone. Część komisji wyborczych podczas niedzielnych wyborów będzie w szkołach i w przedszkolach.

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca, a głosowanie będzie możliwe w godzinach 7.00-21.00. W kraju głosowanie ma się odbyć metodą mieszaną – w lokalach wyborczych lub korespondencyjnie. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów.

Wiele lokali wyborczych mieści się w placówkach oświatowych: w szkołach i w przedszkolach. W piątek zakończyły się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach. Przedszkola pracują inaczej niż szkoły, funkcjonują przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ je prowadzący. Oznacza to, że zajęcia dla dzieci odbywają się w nich także w czasie wakacji.

"W opinii MEN obowiązek związany z pozostawieniem lokalu wyborczego w stanie uwzględniającym wymogi sanitarne powinien należeć do czynności związanych z organizacją pracy okręgowej komisji wyborczej. Przypadki przedłużenia pracy okręgowej komisji wyborczej, ze względu np. na liczenie głosów, zostały opisane w procedurach Państwowej Komisji Wyborczej i zdarzały się także przed wystąpieniem epidemii. Pomieszczenia wspólne w placówkach oświatowych, w których przebywali wyborcy i komisje powinny być odkażone i wywietrzone zgodnie z instrukcją użytkowania danego środka" – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, pytana o ewentualny wpływ usytuowania lokali wyborczych na prowadzenie zajęć w przedszkolach w poniedziałek po wyborach.

Reklama

Przypomniała, że w kwietniu br. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaakceptował procedurę dezynfekcji pomieszczeń ozonem.

"Jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Po zakończeniu zabiegu ozonowania, pomieszczenie należy przewietrzyć przez okres co najmniej od 15 do 30 minut; najlepiej nie wchodzić do niego wcześniej niż po upływie 4 godzin od zakończenia odkażania" – wskazała Ostrowska.

W związku z epidemią od 12 marca w szkołach i w przedszkolach w całej Polsce zostały zawieszone stacjonarne zajęcia. Od 25 marca wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość i w takim trybie szkoły miały pracować do końca zajęć dydaktycznych, czyli do 26 czerwca. Od początku maja zaczęto stopniowo wznawiać działalność przedszkoli, następnie umożliwiono udział w zajęciach opiekuńczych uczniom klas I-III szkół podstawowych, potem wprowadzono konsultacje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaczęto też przywracać zajęcia praktyczne w szkolnictwie zawodowym.

Odmrażanie oświaty odbywało się w reżimie sanitarnym według wytycznych przygotowanych przez MEN wraz z Ministerstwem Zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym.

Jak poinformowała rzeczniczka MEN, obecnie funkcjonuje (łącznie samorządowych i niesamorządowych) 15,3 tys. przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach, w których jest 241,3 tys. przedszkolaków.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/