Jak wystawić oceny z zachowania uczniom, którzy nie pojawiają się w szkole – to kolejne z wielu wyzwań stojących przed nauczycielami prowadzącymi nauczanie na odległość. Związkowcy i dyrektorzy liczą na ich zdrowy rozsądek.
W obecnej sytuacji, gdy wielu uczniów nie ma lekcji online, a zdalna nauka sprowadza się do przesyłania zadań, trudno wskazać kryteria do ocenienia zachowania. Związkowcy radzą, by przepisywać noty z pierwszego półrocza, ale resort edukacji umywa ręce. A przepisy oświatowe wydane w związku z epidemią tej kwestii nie regulują.

Ocena z półrocza