Zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z procesem ewaluacji działalności naukowej przewiduje nowelizacja rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Zmiany wynikają z przedłużenia o rok okresu ewaluacji (oceny jakości) działalności naukowej. Takie rozwiązanie przewidziano w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), która weszła w życie 18 kwietnia.
Dla uczelni jest to kluczowa zmiana, bo od wyników oceny zależy nie tylko podział pieniędzy, lecz także np. uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w danej dyscyplinie oraz możliwość uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów czy prowadzenie szkoły doktorskiej.
Samo przesunięcie okresu ewaluacji niewiele jednak uczelniom dawało, bo kluczowe są przepisy wykonawcze doprecyzowujące całą procedurę. I one właśnie trafiły do konsultacji. Przewidują m.in. ograniczenie obowiązków sprawo zdawczych i składania oświadczeń o kompletności danych w systemie POL-on, czyli Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Doprecyzowano też regulacje dotyczące dopuszczalnej liczby monografii naukowych uwzględnianych w ewaluacji, a także te dotyczące ustalania wartości punktowych artykułów naukowych opublikowanych w latach 2017 i 2018.
– Dostosowanie terminów i liczby publikacji do pięcioletniego (a nie czteroletniego – red.) okresu ewaluacji ustawodawca uregulował racjonalnie. Nie wypaczy to wyników oceny, bo publikacje z poszczególnych lat będą miały podobną wagę – komentuje prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
Pozytywnie ocenia też ograniczenie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych. Uważa, że te rozwiązania powinny zostać utrzymane też po czasie epidemii.
Wątpliwości eksperta budzą natomiast nowe zasady wyliczeń punktów za kryterium wpływu badań na społeczeństwo.
– Dotychczas przyznawano je tylko za zasięg – międzynarodowy, krajowy, regionalny, lokalny, żaden. Teraz te punkty będą jeszcze mnożone przez znaczenie (1 – przełomowe, 0,7 – kluczowe, 0,4 – istotne, 0,2 – ograniczone, 0 – nikłe). Trudno jednak będzie odróżnić np. wpływ kluczowy od istotnego. Przy zgłaszaniu osiągnięć, które mają być brane pod uwagę w ewaluacji, będziemy mieli spory dylemat – wyjaśnia prof. Stec.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach