Do 31 grudnia 2022 r. zostaną przesunięte terminy umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie prowadzone na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85), czyli przed 1 października 2018 r.
Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm.
Ustawodawca tłumaczy, że środowisko naukowe zgłaszało problemy związane z prowadzeniem działalności naukowej wynikające z ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią. Skutkowały one m.in. opóźnieniami w postępach w pracach badawczych. W konwencji naukowcy nie ze swojej winy mogą utracić możliwość uzyskania stopnia lub tytułu naukowego.
– To dobre rozwiązanie. Tym bardziej że obecnie nawet korzystanie z archiwów i bibliotek jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Według mnie termin ten w ogóle powinien zostać zniesiony – mówi prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
Zgodnie z nowymi przepisami wydłużony ma być też okres przejściowy, w którym kandydaci do stopni naukowych mogą zaliczyć do osiągnięć publikacyjnych m.in. artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu czasopism.
Ustawa wprowadza też rozwiązania korzystne dla studentów spłacających pożyczki studenckie. Po złożeniu wniosku do banku taka osoba uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, lecz także odsetkowej, na okres do sześciu miesięcy. W konsekwencji student przez ten czas nie będzie musiał ponosić żadnych kosztów związanych z zaciągniętym zobowiązaniem. Zawieszenie będzie wiązało się też z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki. Dzięki temu rozwiązaniu kredytobiorca nie będzie musiał płacić wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu