Posiadacze kredytów studenckich od 17 kwietnia 2020 r. mogą wnioskować o ich zawieszenie bez konieczności przedstawiania dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Zasada ta wynika podpisanej przez prezydenta ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, której większość przepisów weszła w życie 17 kwietnia.

Do tej pory osoby spłacające kredyty studenckie mogły skorzystać z możliwości zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres do 12 miesięcy na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Aby jednak tego dokonać, konieczne było przedstawienie dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Teraz kredytobiorcy otrzymali dodatkową ulgę w spłacie. W ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawarto przepis obligujący banki do zawieszenia spłaty kredytu studenckiego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli wniosek kredytobiorcy zostanie złożony do końca roku akademickiego 2019/2020. Jak poinformowało nas Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby skorzystać z nowego rozwiązania, nie jest konieczne przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową.

Osoba spłacająca kredyt studencki ma więc aktualnie dwie wymieniowe wyżej możliwości skorzystania ze zwolnienia ze spłacania rat kredytowych. Przepisy te funkcjonują niezależnie do siebie. Oznacza to, że wnioskować (wraz z uzasadnieniem) można o zawieszenie spłaty kredytu na okres do 12 miesięcy na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym oraz o zawieszenie spłaty na okres do 6 miesięcy na podstawie art. 79 ust. 2. W tym drugim przypadku bank ma jednak obowiązek udzielić zwolnienia na okres wskazany we wniosku (nie dłuższy niż 6 miesięcy).

- Zawieszenie będzie przysługiwało wprost na postawie przepisów ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Z nowego rozwiązania będą mogli także skorzystać spłacający kredyt studenci, którzy już wykorzystali 12 miesięczny okres przewidziany w art. 102 ustawy PSWiN. W przypadku złożenia wniosku banki nie będą mogły odmówić zawieszenia spłaty kredytu ani żądać dodatkowych dokumentów – czytamy w komunikacie przekazanym nam przez resort nauki.

Jak dowiedzieliśmy się również, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zachęca banki komercyjne do uelastyczniania procedur związanych ze zmniejszeniem obciążeń związanych z kredytem studenckim, tak aby do zmiany warunków spłaty nie była konieczna wizyta w oddziale banku. Resort dodaje jednak, że wiele kwestii proceduralnych zależy od banków i stosowanych przez nie regulaminów, jak również od zapisów zawartych w umowach kredytu zawartych pomiędzy studentem, a bankiem.