Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował i udostępnił poradnik "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania", który wesprze dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi do zdalnej nauki.

Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska poinformowała PAP, że poradnik "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania" jest materiałem, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice i uczniowie.

Poinformowała również, że UODO dodatkowo opracował zestaw dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa danych podczas kształcenia na odległość. "Są to najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online" - zaznaczyła Ostrowska.

"Bardzo dziękuję UODO za pochylenie się nad tematem dbania o bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Będziemy zachęcać dyrektorów szkół, nauczycieli, a także samych uczniów i rodziców do zapoznania się z tym materiałem" – powiedział minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, cytowany w komunikacie Departamentu Informacji i Promocji MEN.

Piontkowski ocenił, że "to ważne, aby podczas zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zapominać o prawach każdego z nas do ochrony danych osobowych". Wyraził też przekonanie, że poradnik będzie dużym wsparciem dla całego środowiska oświatowego.

W komunikacie przypomniano o zawieszeniu zajęć szkolnych, które sprawiło, że zarówno dyrektorzy, nauczyciele, jak i uczniowie musieli przestawić się na inny tryb nauki – kształcenie na odległość. "Aby móc je zrealizować, można korzystać z wielu dostępnych narzędzi, w szczególności z tych rekomendowanych przez ministerstwo edukacji. Ważne jest jednak to, aby pamiętać o bezpieczeństwie danych osobowych" - podkreślono.

UODO zaznaczył, że dyrektorzy szkół i nauczyciele "powinni dbać o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy narzędzi wykorzystywanych w zdalnej nauce, a także o bezpieczeństwie tych danych". "W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych" - stwierdzono w komunikacie.

"RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenie odpowiednich metod i techniki kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych" – zapewnił prezes UODO Jan Nowak.

W komunikacie MEN zaznaczono, że poradnik powstał po to, aby "odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytania, wskazać dobre praktyki dotyczące ochrony danych osobowych, a także przedstawić rekomendacje i wytyczne". "W poradniku jest mowa m.in. o zabezpieczaniu danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, bezpieczeństwie w korzystaniu z narzędzi do pracy zdalnej, a także ochronie zewnętrznych nośników pamięci" - czytamy.

Poinformowano ponadto, że UODO opracował 20 zasad bezpieczeństwa, z których powinni korzystać zarówno szkolni administratorzy, nauczyciele, a także uczniowie podczas zdalnej nauki, tak aby jak najlepiej chronić swoje dane. "Wśród nich są m.in. podpowiedzi dotyczące haseł, oprogramowania, zabezpieczania plików, sieci bezprzewodowych czy dysków przenośnych. To uniwersalne porady, które mogą być przydatne również w innych dziedzinach naszego życia – warto o nich pamiętać na co dzień" - zaznaczono.

Szczegółowe informacje, wraz z poradnikiem „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania", są udostępnione do pobrania ze strony internetowej resortu edukacji (https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo).