Ograniczenie liczby godzin pracy przedszkoli, zmniejszenie liczby godzin w świetlicach szkolnych, żadnych dodatkowych godzin na organizacje zajęć pozalekcyjnych - zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski w liście skierowanym do burmistrzów stołecznych dzielnic.

"Pandemia wirusa COVID-19 zmienia sytuację finansową Miasta. Konieczność oszczędzania i rezygnacji z zaplanowanych działań staje się faktem. Budżet oświaty to największa część budżetu Warszawy, sięgająca 5 miliardów złotych. W obliczu pogarszającej się kondycji finansowej naszego Miasta musimy podjąć szybkie działania, by na nowo zaplanować pracę placówek oświatowych od września 2020 roku" - napisał do burmistrzów Trzaskowski. List opublikował portal "W Polityce".

Prezydent nakazał ograniczyć w przyszłym roku szkolnym dzienny czas pracy przedszkoli do maksymalnie 10,5 godziny, zredukować do jednej godziny zajęcia z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.

W szkołach mają być ograniczone godziny pracy świetlicy o 20 proc. względem roku szkolnego 2019/2020. Ponadto Trzaskowski zdecydował, aby nie przyznawać żadnych dodatkowych godzin na organizację zajęć pozalekcyjnych w podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych.

Reklama

Prezydent stolicy polecił burmistrzom między innymi: przeanalizować etaty nauczycieli zarówno pod względem ilościowym, jak też stanowiskowym; zweryfikować przyznaną uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Zalecił też dokładną analizę godzin przyznanych na nauczanie indywidualne i realizację indywidualnej ścieżki edukacyjnej.

Trzaskowski zapewnił, że chce zachować miejsca pracy i wynagrodzenie kadry pedagogicznej.