W roku akademickim 2019/20 studia rozpoczęły ponad 424 tys. osób. Największą popularnością wśród kandydatów na studia cieszyły się: informatyka, psychologia i zarządzanie - wynika z podsumowania rekrutacji, opublikowanego przez resort nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) podsumowało na swoich stronach internetowych wyniki rekrutacji na studia w bieżącym roku akademickim.

W tym roku akademickim studia rozpoczęło ponad 424 tys. osób, z czego 311 tys. zrekrutowano na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, a ponad 110 tys. studentów - na studiach drugiego stopnia.

"Tak jak i w latach poprzednich młodzi ludzie najchętniej wybierali informatykę. Na ten kierunek studiów papiery złożyło aż 32 680 osób. Skład podium również nie różni się od tego zeszłorocznego – nadal króluje psychologia i zarządzanie. W tym roku jednak psychologia zajęła drugie miejsce (25 831 chętnych) i wyprzedziła tym samym zarządzanie (22 930 chętnych)" - informują przedstawiciele resortu nauki.

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na studia, to na dalszych miejscach znalazły się: kierunek lekarski (z wyłączeniem uczelni medycznych, które nadzoruje minister zdrowia), prawo, ekonomia, filologia angielska, finanse i rachunkowość, budownictwo i logistyka.

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to najbardziej obleganymi kierunkami były w tym roku orientalistyka i matematyka. Kandydaci zabiegający, by dostać się na kierunek orientalistyka – japonistyka musieli pokonać aż 26 osób, natomiast przyszli matematycy i analitycy danych musieli wyprzedzić 22 konkurentów. Bardzo trudno było dostać się również na: orientalistykę – sinologię (19,5 osoby na miejsce), sztuki nowoczesne – Design now! (16 osób), elektromobilność (15,9), komunikację wizerunkową (15,7), mechanikę i projektowanie maszyn (15,7), realizację obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografię (15,3), a także Media Design i marketing wizerunkowy (15,0).

Wśród uczelni, w których było najwięcej kandydatów na jedno miejsce, były trzy politechniki – z Warszawy, z Gdańska i z Poznania. Żeby się na nie dostać trzeba było pokonać od 6 do 7 osób. Tuż za podium znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (5,7 kandydata na miejsce), a także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (5,5 kandydata na miejsce).

Pod względem liczby zgłoszeń, wśród samych uniwersytetów największą liczbę kandydatów na studia odnotowały Uniwersytet Warszawski (niemal 41 tys. zgłoszeń) i Jagielloński (ponad 31 tys.). Wśród uczelni technicznych: Politechnika Warszawska (niemal 46 tys.) i Gdańska (prawie 26 tys.). A wśród uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ponad 11 tys.) i w Krakowie (niemal 8 tys.).

Resort nauki tłumaczy, że "liczba zgłoszeń kandydatów na dany kierunek studiów w uczelni jest wynikiem popularności kierunku i uczelni, ale również uwarunkowań formalnych, umożliwiających kandydatom ubieganie się o przyjęcie nawet na kilka kierunków studiów w jednej lub w kilku uczelniach".

Wyliczeń dokonano na podstawie danych z uczelni zamieszczonych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on".