Rada sugeruje wprowadzenie do oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) programu stypendialnego dotyczącego wyjazdów krótkoterminowych przeznaczonych dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich, którzy jedocześnie sprawują opiekę nad dziećmi.

Propozycja jest odpowiedzią na małą mobilność polskich naukowców. Przyczyną takiego stanu są często obowiązki rodzicielskie, które ograniczają ich możliwości wyjazdów na staże zagraniczne (zwykle nie przewidują one wyjazdu z rodziną).

Na ten aspekt zwracano uwagę w badaniu pt. „Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery naukowej” z 2018 r. Jego uczestnicy wskazywali, że większość grantów jest nastawiona na mobilność, ale nikt nie pamięta o tym, że wiek okołodoktoratowy to okres zakładania rodziny. Zdaniem respondentów obecnie preferowany model jest dobry dla osób bezdzietnych, które nie mają życia prywatnego. Inni mówili wprost, że często młody naukowiec staje przed decyzją: kariera albo życie rodzinne.

Dlatego RMN rekomenduje wprowadzenie programu wspierającego mobilność naukowców będących młodymi rodzicami. Przewiduje on rozłożenie trzymiesięcznego pobytu zagranicznego na maksymalnie trzy tury wyjazdowe, które powinny się odbyć w terminie określonym w projekcie.

W propozycji położono też nacisk na gwarancje finansowe – stypendium powinno obejmować zarówno koszty utrzymania naukowca związane z pobytem w zagranicznym ośrodku, jak i dodatek mobilnościowy. Kwota wsparcia powinna zostać podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczą jego dzieci oraz osoba towarzysząca, sprawująca nad nimi opiekę podczas pracy naukowca.