Rozłożenie trzymiesięcznego pobytu zagranicznego na maksymalnie trzy tury oraz dodatek mobilnościowy – to propozycje Rady Młodych Naukowców (RMN), które mają ułatwić robienie kariery akademickiej rodzicom małych dzieci.
Rada sugeruje wprowadzenie do oferty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) programu stypendialnego dotyczącego wyjazdów krótkoterminowych przeznaczonych dla doktorantów, pracowników badawczo-technicznych oraz nauczycieli akademickich, którzy jedocześnie sprawują opiekę nad dziećmi.
Propozycja jest odpowiedzią na małą mobilność polskich naukowców. Przyczyną takiego stanu są często obowiązki rodzicielskie, które ograniczają ich możliwości wyjazdów na staże zagraniczne (zwykle nie przewidują one wyjazdu z rodziną).