Spostrzeżenia pomorskiego okrągłego stołu edukacyjnego zostaną przekazane premierowi – poinformował w poniedziałek w Gdańsku wiceminister edukacji Maciej Kopeć, dodając, że w najbliższym czasie premier będzie się odnosił do zgłoszonych uwag.

Pomorska edycja okrągłego stołu edukacyjnego odbyła się w poniedziałek na Politechnice Gdańskiej. W podsumowującej obrady konferencji prasowej udział wzięli wiceminister edukacji Maciej Kopeć, wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk i pomorska kurator oświaty Monika Kończyk.

Jak zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami Kopeć, w trakcie pomorskiej debaty pojawiły się zarówno problemy, które były omawiane w ogólnopolskiej edycji okrągłego stołu edukacyjnego, jak i nowe zagadnienia. "Dużą część dyskusji zdominowała kwestia szkolnictwa zawodowego. Jak wiemy, prowadzana jest istotna, kluczowa reforma jeżeli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe. Ona dotyczy szkół zawodowych i wiele głosów, wiele wątków dotyczyło jeszcze tego, jak to wyglądało, jak to teraz będzie wyglądać, co ewentualnie jeszcze można poprawić” – wyjaśnił wiceminister.

Dodał, że uwagi, które były zgłaszane w trakcie spotkania, zostaną dołączone do tych zebranych w czasie warszawskich debat, tematycznie posegregowane i przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które prześle je do kancelarii premiera. "I na pewno w najbliższym czasie pan premier Mateusz Morawiecki będzie się odnosił do tych uwag, które były zgłaszane w poszczególnych miastach wojewódzkich i do tego, co do tej pory odbyło się podczas obrad okrągłego stołu w Warszawie" – powiedział Kopeć.

Pytany przez dziennikarzy o podwyżki dla nauczycieli Kopeć przypomniał, że "kwestia rozporządzenia o minimalnych stawkach została zamknięta”. "Rozporządzenie zostało opublikowane, pieniądze będą wypłacane nauczycielom do 30 września z wyrównaniem od 1 września. Jest to podwyżka o 9,6 procent. Oznacza to, że dla nauczycieli dyplomowanych na przykład, którzy stanowią 60 procent nauczycieli, będzie to kwota 3817 zł. Oczywiście jest jeszcze kwestia dodatku za wychowawstwo – 300 zł, który też będzie wypłacany" – zaznaczył.

Podkreślił też, że polska oświata przechodzi przez "przełomowy moment". "Reforma wkracza do szkół ponadpodstawowych, czyli tak naprawdę zacznie funkcjonować nowa szkoła branżowa dwustopniowa, nowe 5-letnie technikum, czteroletnie liceum. Jest to zupełnie inny kształt szkoły niż do tej pory. Poprzednie liceum ogólnokształcące tak naprawdę, jeżeli chodzi o klasę pierwszą, było tylko dopełnieniem gimnazjum, czyli łączyło tak zwany trzeci i czwarty etap edukacyjny, natomiast teraz tak naprawdę mówimy o pełnym cyklu nauczania, gdzie poszczególne przedmioty będą po prostu realizowane" – zaznaczył.

Wiceminister był też pytany o zapowiedziany w poniedziałek przez szefa ZNP Sławomira Broniarza sondaż dotyczący ewentualnej akcji protestacyjnej pracowników placówek oświatowych. "Tak naprawdę duża część postulatów związkowych została już osiągnięta. Z jednej strony mamy podwyżkę, która wchodzi od 1 września, mamy kwestię dodatku za wychowawstwo, mamy specjalny dodatek dla stażystów, czyli tysiąc złotych na start, a więc mamy zupełnie inną rzeczywistość niż ta, która była wiosną, i też mamy inne nastroje wśród nauczycieli" – powiedział Kopeć.

"Zakładamy, że nawet jeżeli Związek Nauczycielstwa Polskiego czy inne centrale związkowe, będą chciały dalej rozmawiać o oświacie czy problemach, my oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby takie rozmowy przeprowadzać" – powiedział.

Kopeć przypomniał też, że minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, spotkał się "ze wszystkimi centralami związków zawodowych, ze wszystkim związkami reprezentatywnymi". "Kilka dni temu było też spotkanie w ramach zespołu rządowo-samorządowo-związkowego. Minister spotkał się także ze wszystkimi korporacjami samorządowymi, czyli ten dialog jest prowadzony i miejmy nadzieję, że jeżeli związki zawodowe będą chciały dalej dyskutować, to oczywiście bez atmosfery strajkowej takie rozmowy będą podejmowane" – powiedział.

W obradach pomorskiego okrągłego stołu edukacyjnego uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, członkowie rad rodziców, uczniowie, przedstawiciele środowiska akademickiego, związków zawodowych, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją oraz samorządu.

W trakcie gdańskich obrad dyskutowano o czterech głównych problemach: rozwoju osobistym i zawodowym nauczyciela, budowaniu nowoczesnej szkoły o wysokim poziomie jakości, relacjach między szkołą a rodzicami oraz o szkole zapewniającej uczniom start do dobrej przyszłości.

Wojewódzkie okrągłe stoły edukacyjne zaplanowane są w każdym z 16 polskich regionów. Pierwsze spotkania – zorganizowano w Białymstoku, Wrocławiu i Gdańsku w poniedziałek 26 sierpnia. W pozostałych województwach podobne debaty odbędą się do 6 września. Celem spotkań jest dyskusja nad przyszłością polskiej oświaty oraz, jak poinformował MEN, "wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji w ramach kolejnego etapu reformy".

Debaty w poszczególnych województwach są kontynuacją zainagurowanego w sierpniu przez premiera Matusza Morawieckiego ogólnopolskiego okrągłego stołu edukacyjnego. W stolicy odbyły się cztery jego tury. Po zakończeniu obrad regionalnych odbędzie się kolejny, podsumowujący prace.