Państwowa Inspekcja Pracy nie próżnuje w wakacje i na prośbę resortu edukacji sprawdza, czy placówki oświatowe dochowały formalności przy organizowaniu kwietniowego strajku. DGP dotarł do wyników tej kontroli.
– Inspektorzy pracy przeprowadzili 108 kontroli związanych z problematyką sporów zbiorowych w placówkach oświatowych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowali do pracodawców 20 wniosków w wystąpieniach i wydali trzy polecenia ustne. W pięciu przypadkach skierowali do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – wylicza Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy głównego inspektora pracy.

Co sprawdzała PIP