Wskutek porozumienia oświatowej Solidarności z rządem od września średnie płace nauczycieli wzrosną dodatkowo o 9,6 proc. Łącznie w tym roku nauczyciele będą mogli liczyć na wzrost pensji o 14,6 proc. Zmiany wprowadzi uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu nowelizacja Karty nauczyciela. Trafi ona teraz pod obrady Senatu.
• Dodatkowe podwyżki dla nauczycieli
Zgodnie z nowelą od września również stażyści otrzymają jednorazowo 1 tys. zł na start, a nauczyciel będący wychowawcą będzie miał zagwarantowane 300 zł dodatku. Inne zmiany dotyczą uchylenia obowiązkowej oceny nauczycieli co pięć lat, a także skrócenia okresu awansu zawodowego. Stażysta awans na nauczyciela kontraktowego może dostać po dziewięciu miesiącach. Okres pracy niezbędny do rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego zostanie skrócony do dwóch lat (z obecnych trzech). Aby zostać nauczycielem dyplomowanym, trzeba będzie po zdobyciu wcześniejszego awansu przepracować rok, a nie jak dziś cztery lata.
• Dokładniejsze informacje o śmieciach
Więcej jednostek będzie figurowało w bazie danych o produktach i opakowaniach (BDO). Nie wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji w bazie mają NIP, a do tej pory rejestracja wymagała jego podania. Dzięki zmianom wprowadzonym przez znowelizowaną ustawę o odpadach, którą uchwalił Sejm, osoby fizyczne, które będą rejestrowały się w BDO, będą do tego wykorzystywały PESEL. Dotyczy to rolników ryczałtowych, którzy nie są przedsiębiorcami, a którzy w związku z prowadzoną działalnością rolniczą mogą wytwarzać odpady, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję. Kolejna grupa to osoby fizyczne, mogące wytwarzać odpady inne niż komunalne, których przychód z działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia i które przez ostatnie 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. Teraz nowelą zajmie się Senat.
• Będzie prosta spółka akcyjna
Nowelizacją kodeksu spółek handlowych wprowadzony zostaje trzeci typ spółki kapitałowej, stanowiący hybrydę powstałą z regulacji o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej. Ma być przeznaczony dla start-upów i cechować się brakiem barier przy zakładaniu (1 zł kapitału startowego), szybką rejestracją oraz łatwym rozwiązaniem spółki.
• Walka ze smogiem ma być skuteczniejsza
Zmiany w Prawie ochrony środowiska, które na ostatnim posiedzeniu przyjęli posłowie, obligują władze gmin i województw do przyśpieszenia działań na rzecz redukcji smogu. W programach ochrony powietrza znajdzie się określenie, że okres, w którym występują przekroczenia norm jakości powietrza, będzie możliwie najkrótszy. W opracowywanych przez marszałków programach ochrony powietrza wyszczególnione będą działania, które pozwolą ograniczyć okresy, gdy stężenia szkodliwych substancji przekraczają dopuszczalne normy. Znowelizowana ustawa to odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej i wyrok TSUE odnośnie do dyrektywy w sprawie jakości powietrza (2008/50/WE). Teraz rozpatrzą ją senatorowie.