Uczniowie kończący w tym roku szkolnym VIII klasy szkół podstawowych i gimnazja otrzymają 19 czerwca zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego – poinformowała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna.

W środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z nią w tym roku szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowacze zakończą się w szkołach 19 czerwca. W tym dniu uczniowie otrzymają świadectwa szkolne.

"W związku z nowelizacją rozporządzenia w spr. org. r. szk., podpisanego dziś przez Ministra@MEN_GOV_PL @D_Piontkowski, zaktualizowany został harmonogram egzaminów w 2019 r. Uczniowie otrzymają zaświadczenie o wynikach ze świadectwem, 19 czerwca. Wyniki – już 14 czerwca" – taką informację opublikowała w środę Centralna Komisja Egzaminacyjna na Twitterze.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że powinny się w tym roku zakończyć 21 czerwca. Dzień wcześniej przypada uroczystość Bożego Ciała, dzień ustawowo wolny od pracy.

Dlatego w nowelizacjach dodano dwa nowe zapisy. Pierwszy z nich brzmi: "Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy". Drugi z nowych zapisów odwołuje się do pierwszego: "ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w paragraf 2 ust. 1 zdanie trzecie – w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, i kończą się z dniem 31 sierpnia".

Zgodnie z harmonogramem egzaminów zewnętrznych uczniowie kończący w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja mieli otrzymać zaświadczenia o wynikach 21 czerwca w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przesunięcie terminu zakończenia zajęć na 19 czerwca spowodowało zmianę terminu wydania uczniom zaświadczeń.

Nie uległ za to zmianie termin poinformowania uczniów o wynikach egzaminów. Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca.

Uczniowie III klasy gimnazjum będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, 14 czerwca od godziny 10.00 w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Logowaniedo każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń już otrzymał bądź otrzyma od dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl) 14 czerwca również od godziny 10.00. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br.

Skrócenie roku szkolnego zapowiedział w połowie maja premier Mateusz Morawiecki. "Zrobimy zmianę w rozporządzeniu dotyczącym zakończenia roku szkolnego i zmienimy zakończenie roku szkolnego z piątku na środę" – mówił wówczas premier. "Jesteśmy praktyczni, funkcjonalnie bliżej ludzi" – dodał.

Nowelizacje rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister edukacji poinformował, że nowelizacje zostaną opublikowane jeszcze w środę.