Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu świadczenie z programu „Dobry start” na następny rok szkolny będzie dalej przyznawane na podstawie rozporządzenia, a nie ustawy.

Rozliczamy sprzedaż mieszkania >>>>

Tak wynika z pisma wysłanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) do gmin. Resort informuje w nim, że w związku ze zbliżającą się datą przyjmowania wniosków o przyznanie 300+ na wyprawkę szkolną – rodzice będą je mogli składać od 1 lipca – bez zmian pozostają akty prawne regulujące zasady jego uzyskiwania, czyli uchwała oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1061). Jednocześnie aktualny pozostaje wzór wniosku, który jest opublikowany na stronie internetowej MRPiPS. Będzie go więc można składać od 1 lipca przez internet, a miesiąc później w tradycyjnej, papierowej formie.
Brak zmian jest o tyle zaskakujący, że jeszcze w lutym br. rząd wskazywał, że świadczenie 300+ jako istotny element polityki rodzinnej państwa wymaga stabilnej podstawy prawnej, dającej pewność jego funkcjonowania w kolejnych latach. Dlatego właśnie pieniądze na wyprawkę miały być przyznawane na mocy ustawy, a nie rozporządzenia. Odpowiedni projekt w tej sprawie pojawił się pod koniec kwietnia i zakładał, że jego przepisy będą obowiązywać od 1 lipca br., kiedy to rodzice zaczną składać wnioski o wsparcie na rok szkolny 2019/2020. Jednak teraz okazuje się, że ustawy nie będzie, a przynajmniej nie w tym momencie. Jest to spowodowane tym, że zostało już bardzo mało czasu, bo niecały miesiąc do tego, jak rodzice zaczną zgłaszać się do gmin. Tymczasem projekt ustawy nie został jeszcze nawet przyjęty przez rząd.
– Z punktu widzenia realizatorów świadczenia decyzja o pozostawieniu rozporządzenia jest o tyle istotna, że nie będziemy mieli zmiany przepisów wchodzącej w życie na ostatnią chwilę, bo najpewniej nastąpiłoby to dopiero w drugiej połowie czerwca – mówi Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach.
Dodaje, że byłoby wtedy bardzo mało czasu na przygotowanie się do zmian, w tym chociażby wydanie nowych upoważnień przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę 300+ czy zamówienie nowych druków wniosków.
Z kolei Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu, zwraca uwagę, że w projekcie ustawy była też przewidziana nowelizacja niektórych przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych i wsparcia z Funduszu Alimentacyjnego (FA).
– Szkoda, że akurat te zmiany nie będą przeprowadzone, bo były one korzystne dla rodziców oraz ułatwiały rozstrzyganie nam spraw o ich przyznanie – podkreśla.
To, że w najbliższym czasie nie będzie żadnych zmian w zakresie zasiłków na dzieci i FA, potwierdziło samo ministerstwo, przy czym zastrzegło, że wkrótce na swojej stronie umieści nieco zmodyfikowane wzory wniosków o te świadczenia do stosowania na nowe okresy ich wypłaty. Będą one uwzględniały zmiany, jakie weszły w życie na przestrzeni ostatnich miesięcy.