Zajęcia w szkołach zakończą się 19 czerwca zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. W przyszłym tygodniu minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podpisze nowelizację rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego - poinformowało w środę MEN.

"Zajęcia w szkołach skończą się w tym roku 19 czerwca, zgodnie z zapowiedzią pana premiera @MorawieckiM. Kończymy konsultacje i uzgodnienia projektu rozporządzenia. Projekt będzie podpisany przez pana ministra @D_Piontkowski w następnym tygodniu" - poinformowało w środę Ministerstwo Edukacji Narodowej na Twitterze.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego, umożliwiającej zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wcześniej – 19 czerwca, czyli w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, został 21 maja skierowany do konsultacji publicznych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w większości szkół kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Oznacza to, że powinny się w tym roku zakończyć 21 czerwca. Dzień wcześniej przypada uroczystość Bożego Ciała, dzień ustawowo wolny od pracy.

Dlatego w projekcie rozporządzenia zaproponowano dodanie do obowiązujących przepisów dwóch nowych zapisów. Pierwszy z nich brzmi:, „Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy". Drugi z nowych zapisów odwołuje się do pierwszego: "ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w paragraf 2 ust. 1 zdanie trzecie – w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, i kończą się z dniem 31 sierpnia".

18 maja podczas spotkania w Zawierciu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dostawał sygnały, iż koniec roku szkolnego jest w piątek 21 czerwca, po przypadającym w tym roku 20 czerwca święcie Bożego Ciała - które jest dniem wolnym. "To znaczy, że czwartek, piątek, sobota, niedziela mogłyby być wolne" - mówił. Premier stwierdził, że rząd w takiej sytuacji chce "postąpić jak najbardziej praktycznie".

"Zrobimy zmianę w rozporządzeniu dotyczącym zakończenia roku szkolnego i zmienimy zakończenie roku szkolnego z piątku na środę" - poinformował szef rządu. "Jesteśmy praktyczni, funkcjonalnie bliżej ludzi, troszeczkę więcej wakacji. Jeden dzień, przecież wiadomo, że świadectwa będą już powystawiane" - powiedział premier.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

"Skrócony termin wejścia w życie jest konieczny ze względu na ważny interes publiczny, związany z datą zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w trwającym obecnie roku szkolnym 2018/2019 (przesunięcie terminu zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych z 21 czerwca 2019 r. na dzień 19 czerwca 2019 r.). Ponadto, zasady demokratycznego państwa prawa nie stoją na przeszkodzie, aby rozporządzenie weszło w życie w ww. terminie" - napisano w uzasadnieniu do projektu noweli.