W tym roku od lipca, a w 2020 r. już od lutego rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenie na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Tak wynika z projektu ustawy o świadczeniu dobry start, czyli jednorazowym wsparciu, przyznawanym wszystkim rodzicom oraz opiekunom uczących się dzieci do czasu skończenia przez nie 20 lub 24 lat (jeśli są niepełnosprawne), bez względu na wysokość dochodów. Po raz pierwszy było ono wypłacane w 2018 r. na podstawie uchwały i rozporządzenia. Natomiast zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, aby świadczenie miało bardziej stabilny i trwały charakter, od tego roku będzie przyznawane na mocy ustawy.
Projekt przewiduje zachowanie dotychczasowych warunków uzyskania świadczenia 300+, ale zawiera też dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich to rozszerzenie grona uczniów uprawnionych do wsparcia o tych, którzy uczęszczają do szkół dla dorosłych.
Z kolei druga modyfikacja jest związana z terminami składania wniosków. Jeszcze w tym roku będą one przyjmowane od 1 lipca – przez internet, w tym bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia w formie tradycyjnej (ostateczny czas na ich złożenie minie 30 listopada). Jeśli rodzic dopełni formalności w tych dwóch miesiącach, świadczenie będzie wypłacone najpóźniej do końca września. Natomiast od 2020 r. wnioski o 300+ będzie można wysyłać online już od lutego, a od kwietnia składać w formie papierowej.
Co do zasady gmina będzie miała dwa miesiące od dnia złożenia dokumentów na ustalenie prawa do pomocy finansowej na wyprawkę. Jednak sama wypłata pieniędzy – w przypadku wniosków składanych od 1 lutego do 30 czerwca (niezależnie od tego, w jaki sposób) – nastąpi między 1 lipca a 31 sierpnia, a więc zanim się jeszcze zacznie rok szkolny.
Dodatkowo w projekcie znalazły się zmiany dotyczące ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.). Wśród nich jest podwyżka kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Teraz próg wynosi 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie, a od okresu świadczeniowego, który zacznie się 1 października br., wzrośnie do 800 zł.
Projekt zakłada kolejną waloryzację kryterium, wchodzącą w życie od 1 października 2020 r., od kiedy to będzie wynosić 900 zł. Ponadto osoby, które osiągają dochody opodatkowane ryczałtowo, np. prowadzące działalność gospodarczą, nie będą już musiały dołączać do wniosku o świadczenia z FA zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości przychodu, stawce i wysokości podatku. Te informacje gmina będzie pozyskiwać samodzielnie z baz danych prowadzonych przez resort finansów, tak samo jak ma to miejsce w przypadku ustalania informacji o dochodach rodziców rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych. Analogiczne rozwiązanie będzie funkcjonować również przy wnioskowaniu o świadczenia rodzinne, w tym zasiłek na dziecko.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy