Istnieje prawna ścieżka umożliwiająca samorządom wypłatę wynagrodzeń za czas strajku. Postanowienie o wypłacie tych środków należy zawrzeć w porozumieniu postrajkowym między dyrektorami szkół i przedszkoli - przekonuje Fundacja Batorego.

Za dni strajkowe nauczyciele zostali pozbawieni wynagrodzenia (za każdy tracą ok. 120-150 zł). Część samorządów zaoferowała w tej sytuacji, że może zrekompensować poniesione straty finansowe, ale Krakowska Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Ministerstwo Finansów rozwiały wątpliwości: nie ma do tego podstaw prawnych. Sugerowano wręcz, że samorządy mogą zostać ukarane za takie działania.

Eksperci z Fundacji Batorego mają na ten temat inne zdanie i twierdzą, że samorząd i dyrektor szkoły mają prawo wypłacić pensje strajkującym pedagogom.