Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem. Arkusze egzaminacyjne są już wydrukowane i gotowe do wysyłki – poinformowało w czwartek Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego przebiegają zgodnie z planem. #egzamingimnazjalny2019 #egzaminosmoklasisty" – poinformowało MEN na Facebooku. Na grafice towarzyszącej wpisowi można przeczytać, że arkusze egzaminacyjne są już wydrukowane i gotowe do wysyłki.

Zgodnie z harmonogramem przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2018/2019, ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika, egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w dniach 10, 11 i 12 kwietnia, a w dniach 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasistów.

Terminy te zbiegają się z zapowiedzianym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajkiem w oświacie. W ubiegłym tygodniu oba związki rozpoczęły referenda strajkowe we wszystkich szkołach i placówkach, z którymi w ramach prowadzonego sporu zbiorowego zakończono etap mediacji, nie osiągając porozumienia co do żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł.; potrwają do 25 marca. Strajk – jeśli taka będzie wyrażona w referendum wola większości – ma rozpocząć się 8 kwietnia i być bezterminowy.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska w ostatnim czasie, odnosząc się do możliwego strajku w oświacie, wielokrotnie powtarzała, że nie ma możliwości zmiany terminu egzaminów. Wyjaśniała, że terminy egzaminów określa ustawa Prawo oświatowe, wyznaczone są jeden zaraz po drugim, a za ich przeprowadzenie jest odpowiedziana jedna instytucja – Centralna Komisja Egzaminacyjna. Szefowa MEN poinformowała także, że przesunięcie terminów nie jest możliwe, gdyż arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez uczniów muszą być sprawdzone przed końcem roku szkolnego – przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe, jest warunkiem ukończenia gimnazjum i szkoły podstawowej, a wynik z egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły średniej.

W poniedziałek do konsultacji skierowane zostały dwa projekty nowelizacji rozporządzeń ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, które mają na celu umożliwienie powołania do zespołów nadzorujących egzaminy nauczycieli spoza szkoły, gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin.

Egzamin gimnazjalny przeprowadzony ma być w dniach 10-12 kwietnia. 10 kwietnia uczniowie będą rozwiązywali test z wiedzy humanistycznej (pierwsza część z historii i wiedzy o społeczeństwie; druga – z polskiego), 11 kwietnia – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej (pierwsza część z przedmiotów przyrodniczych: biologii, fizyki, chemii i geografii; druga – z matematyki), a 12 kwietnia – z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony ma być 15-17 kwietnia. 15 kwietnia uczniowie przystąpią do egzamin z języka polskiego, 16 kwietnia – z matematyki, a 17 kwietnia – z języka obcego nowożytnego (do wyboru z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).