Programy Executive MBA to najbardziej elitarne studia menedżerskie. Studiowanie na najlepszych z nich wiąże się z dużymi wyrzeczeniami, ale przynosi wymierne sukcesy biznesowe ich absolwentom. Doskonałe programy EMBA dostępne są także w języku polskim.

Mateusz Małyska: Statystyki pokazują, że znowu zaczyna rosnąć popularność studiów Executive MBA w Europie. Po co doświadczonym menedżerom takie studia?

Prof. Rafał Mrówka: Co może zaskakiwać, wielu menedżerów pełniących nawet najważniejsze funkcje w firmach nie ma kierunkowego wykształcenia menedżerskiego. Oczywiście prowadzą mimo to swoje zespoły, często z dużym sukcesami, ale w pewnym momencie pojawia się pytanie, czy nie można więcej, lepiej, czy ktoś nie znalazł dobrych sposobów na poradzenie sobie z problemami, które muszę rozwiązać. Wiedza o finansach, rachunkowości, strategii, ale także o przywództwie, pracy z ludźmi, wcale nie jest intuicyjna. Doświadczeni menedżerowie zaczynają dostrzegać, że zbyt często podejmując decyzje bazują na intuicji, a nie twardej wiedzy. I wtedy pojawia się pomysł, aby podjąć kierunkowe studia menedżerskie.

Ale sposobem na te problemy ma być powrót do akademickiej ławy? Przecież Akademia nie kojarzy się z rozwiązywaniem praktycznych problemów!

Właśnie dlatego mówimy o studiach Executive MBA. To studia dla praktyków, przez praktyków prowadzone, gdzie rozwiązywane są praktyczne studia przypadków, które służą wyzwalaniu procesu dzielenia się wiedzą przez studentów-praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Dla mnie, jako dla kierownika takiego programu w Szkole Głównej Handlowej, to podejście jest absolutnie priorytetowe. Zarówno rekrutując wykładowców, jak i studentów, muszę myśleć przede wszystkim o tym, aby zapewnić proces wy-miany wiedzy i doświadczeń. Szukamy różnorodności, ciekawych karier. Nasi studenci dzięki wymianie doświadczeń mogą nie popełnić błędów, które inni już popełnili, a jednocześnie uczą się eksperymentowania, inspirują się. Tylko to uzasadnia wydanie dużej przecież kwoty na studia. Jeśli ona się nie zwróci, nie będą rekomendować tych studiów kolejnym rocznikom.

I udaje się? Są na to dowody?

Oczywiście. I to dowody różnego rodzaju. Prowadzimy badania wśród naszych absolwentów. Większość z nich mówi o studiach MBA jako o dobrej inwestycji, która zmieniła ich postrzeganie własnych biznesów. Studia te inspirują do pozytywnych zmian – rozwoju modeli biznesowych, wejścia na nowe rynki, w tym zagraniczne. To się rzeczywiście dzieje! Z drugiej strony dla wielu na-szych absolwentów te studia to trampolina kariery - awansują w organizacjach, rozwijają się, biorąc odpowiedzialność za nowe firmy, projekty. I jak pokazują badania, w większości przypadków przekłada się to na wyższe zarobki. To zresztą nie tyle zasługa formalnego dyplomu, co rozwoju własnych kompetencji i samoświadomości.

Wszystkie programy EMBA to gwarantują?

Na pewno nie. Tylko te czołowe, zapewniające odpowiednie standardy. Wiąże się to również z poziomem trudności. Na rynku można znaleźć tanie programy MBA, gdzie studentom nie stawia się niemal żadnych wymagań. To nic nie daje. W programie MBA-SGH projekty są naprawdę trudne, egzaminy wymagające, trzeba w studia włożyć dużo pracy, ale końcowy efekt jest tego warty. Nasi absolwenci wychodzą odmienieni, wzmocnieni. To zasługa najlepszych wykładowców SGH, ale także innych studentów ściśle wyselekcjonowanych w procesie rekrutacji. Wysoką jakość potwierdza również międzynarodowa akredytacja AMBA przyznawana tylko najlepszym programom MBA na świecie.

Dziękuję za rozmowę!


Program MBA-SGH to polskojęzyczny program Executive MBA prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W ran-kingu Perspektywy 2018 uzyskał tytuł Najlepszego Programu MBA w opinii Pracodawców i jest adresowany do średniej i wyższej kadry menedżerskiej firm działających w Polsce. Program kładzie nacisk na najnowsze koncepcje i praktyki, niezbędne dla kierowników i menadżerów działających na nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się rynku pracy, umożliwia wszechstronne zrozumienie sposobu funkcjonowania małych i dużych przedsiębiorstw, ułatwiając studentom nabycie praktycznej wiedzy warunkującej efektywne zarządzanie. Posiada międzynarodową akredytację AMBA.

Szczegółowe informacje o Programie i trwającej rekrutacji dostępne są na stronie www.mba-sgh.pl

Prof. dr hab. Rafał Mrówka
jest kierownikiem i wykładowcą przywództwa w programie MBA-SGH, profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oprócz pracy akademickiej od ponad 20 lat działa w biznesie, prowadząc własne firmy doradcze. Zrealizował kilkadziesiąt projektów biznesowych w obszarach strategicznego zarządzania ludźmi, rozwoju zaangażowania pracowników, rozwoju i rekrutacji kadry menedżerskiej na różnych szczeblach organizacji.