Rok szkolny 2018/2019 zakończy się 21 czerwca 2019 r. Data ta wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nie zostanie zmieniona – informuje MEN. Podkreśla, że to data wydania uczniom świadectw szkolnych i dyrektor szkoły nie może tego dnia ustanowić dniem wolnym.

"W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 termin ten przypada w piątek 21 czerwca 2019 roku. Tak wynika z przepisów i data ta nie zostanie zmieniona" – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek na stronie internetowej resortu.

"Ponadto data zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest też, na mocy odrębnych przepisów (rozporządzenia MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych), datą wydania uczniom świadectw. Zatem dzień ten nie może być ustalony przez dyrektora szkoły jako dzień wolny" – podkreślono w komunikacie.

Przypomniano w nim, że data zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach jest określona rozporządzeniem ministra edukacji z sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.

Wątpliwości, do których odnosi się MEN w komunikacie biorą się z tego, że w 2019 r. 21 czerwca wypada w piątek zaraz po Bożym Ciele. W 2019 r. Boże Ciało obchodzone będzie 20 czerwca.

Podobna sytuacja zaistniała w 2003 r. Wówczas, mimo że rok szkolny oficjalnie kończył się w piątek, to ze względu na przypadające w czwartek Boże Ciało w wielu szkołach uczniowie dostali świadectwa już w środę. Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami uroczystości zakończenia roku szkolnego mogły się odbyć wcześniej w tych szkołach, które odrobiły jeden dzień w jedną z sobót. Niezależnie od tego, czy świadectwa zostały wręczone uczniom w środę, czy w piątek, musiała być na nich umieszczona piątkowa data. (PAP)